Szybkie linki

Treść strony

Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn – Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 15.02.2017 r. wydał decyzję – pozwolenie na budowę przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn – Świecie nad Osą

Budowa zakładu magazynowania i konfekcjonowania rozpuszczalników

Budowa hali produkcyjnej, wiaty magazynowej, hali gospodarczej, budynku biurowo-socjalnego i 10 zbiorników magazynowych –Wielkie Lniska, gmina Grudziądz

 

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 04.11.2016r. Starosta Grudziądzki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą – budowę budynku hali produkcyjnej, wiaty magazynowej, hali gospodarczej, budynku biurowo-socjalnego i 10 zbiorników magazynowych wraz z osprzętem stanowiących zakład magazynowania i konfekcjonowania rozpuszczalników w miejscowości Wielkie Lniska, gmina Grudziądz. Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Katarzyna Stolp
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Katarzyna Stolp
  data publikacji: 2016-11-21 11:39

Budowa elektrowni wiatrowej „SZCZEPANKI (40/1)” - Szczepanki, gmina Łasin

Budowa elektrowni wiatrowej „SZCZEPANKI (40/1)” - Szczepanki, gmina Łasin

 

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 10.08.2016r. wydał decyzję – pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej „SZCZEPANKI (40/1)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 2,0 MW obręb Szczepanki, gmina Łasin. Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Katarzyna Stolp
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Katarzyna Stolp
  data publikacji: 2016-09-27 10:49

Budowa budynku inwentarskiego – chlewni na 1920 stanowisk produkcyjnych (222,6 DJP) ze szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 2200 m3

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 10.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą – budowę budynku inwentarskiego – chlewni na 1920 stanowisk produkcyjnych (222,6 DJP) ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 2200 m3 na działkach nr 45/7 i 45/9 w miejscowości Wybudowanie Łasińskie, gmina Łasin

Budowa VI etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie - Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą - budowę VI etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się z elektrowni wiatrowej EW5 i jej fundamentu obręb 0008 Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Budowa IV etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie - Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą - budowę IV etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się z elektrowni wiatrowej EW4 wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz zjazdem z drogi gminnej Nr 041513C obręb 0008 Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Budowa III etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie - Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą - budowę III etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się z elektrowni wiatrowej EW3 wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz zjazdem z niepublicznej drogi gminnej obręb 0008 Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Budowa II etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie - Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą - budowę II etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się z elektrowni wiatrowej EW2 wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz zjazdem z drogi powiatowej NR 1391C obręb 0008 Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Budowa I etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie - Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą - budowę I etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się z elektrowni wiatrowej EW1 wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz zjazdem z drogi gminnej NR 041517C obręb 0008 Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Rozbudowa stacji uzdatniania wody - Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 15.03.2016r. wydał decyzję – pozwolenie na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński.Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Katarzyna Stolp
  data wytworzenia: 2016-03-17
 • opublikował: Katarzyna Stolp
  data publikacji: 2016-03-17 13:46

Rozbudowa istniejącej szklarni w Nowej Wsi, gmina Grudziądz

 

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)  informuje, iż w dniu 04.03.2016r. wydał decyzję – pozwolenie na rozbudowę istniejącej szklarni w miejscowości Nowa Wieś, gmina Grudziądz. Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są  do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Katarzyna Stolp
  data wytworzenia: 2016-03-17
 • opublikował: Katarzyna Stolp
  data publikacji: 2016-03-17 13:41

Przebudowa drogi gminnej Mały Rudnik – Szynych Nr 40539C

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 28.10.2015r. Starosta Powiatu Grudziądzkiego wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę drogi gminnej Mały Rudnik – Szynych Nr 40539C (kategoria XXV).

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Katarzyna Stolp
  data wytworzenia: 2015-11-06
 • opublikował: Katarzyna Stolp
  data publikacji: 2015-11-06 07:43

Budowa budynku inwentarskiego tuczarni wraz z rozbudową istniejącego budynku inwentarskiego chlewni reprodukcyjnej oraz pięciu silosów zbożowych

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 07.08.2015 wydał decyzję – pozwolenie na budowę : budynku inwentarskiego tuczarni wraz z rozbudową istniejącego budynku inwentarskiego chlewni reprodukcyjnej oraz 5 silosów zbożowych wraz z infrastrukturą techniczną.

 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Krzysztof Golenia
  data wytworzenia: 2015-08-24
 • opublikował: Katarzyna Stolp
  data publikacji: 2015-08-24 08:55

Rozbudowa wewnętrznej zakładowej sieci energetycznej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, gmina Grudziądz

Pozwolenie na budowę, dotyczące: rozbudowy wewnętrznej zakładowej sieci energetycznej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gmina Grudziądz.

Przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe (II etap inwestycji) w miejscowości Biały Bór, gmina Grudziądz

Pozwolenie na budowę, dotyczące: przebudowy istniejącej kotłowni na paliwo stałe.

Elektrownia wiatrowa w miejscowości Wielkie Lniska, gmina Grudziądz

Zmiana decyzji Starosty Powiatu Grudziądzkiego Nr AB.6740.6.2014 z dnia 09.01.2014r., dotyczącej pozwolenia na budowę jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową oraz zjazdem na drogę gminną.

Budowa dwóch chlewni: tuczarni i porodówki, czterech stalowych silosów paszowych, zbiornika żelbetowego, szczelnego na gnojówkę wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Pozwolenie na budowę dwóch chlewni: tuczarni i porodówki, czterech stalowych silosów paszowych, zbiornika żelbetowego, szczelnego na gnojówkę wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Pozwolenie na budowę stacji transformatorowej słupowej

Pozwolenie na budowę stacji transformatorowej słupowej wraz z kablami SN-15 kV i nN – inwestor Gospodarstwo Rolne „JARKO” Jarosław Zasuń

Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego (tuczarni)

Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego (tuczarni) (kategoria II), czterech zbiorników na zboże i pasze (silosy) (kategoria XIX) oraz wagi najazdowej (kategoria VIII) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kategoria I) w Plesewie – inwestor Przemysław Brzózkowski

Zmiana pozwolenia na budowę sieci wodociągowej

Zmiana pozwolenia na budowę sieci wodociągowej (dł. całk. 68 477 mb) i kanalizacji sanitarnej (dł. całk. 54 306 mb) wraz z przyłączami (kat. XXVI) (tj. dot. uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w m.: Świerkocin, Lisie Kąty, Mokre, Zakurzewo, Wielki Wełcz, Leśniewo, Dusocin w Gminie Grudziądz)

Budowa szklarni

Budowa szklarni o powierzchni użytkowej 10 282,65m2 wraz z wewnętrznym systemem gromadzenia wody opadowej w obiegu zamkniętym przy wykorzystaniu 10 wewnętrznych retencyjnych zbiorników stalowych o pojemności łącznej 780m3 oraz instalacją wodną; budowa łącznika między projektowaną szklarnią nr 6 a istniejącą szklarnią nr 1, budowa płyty żelbetowej na odpady roślinne wraz ze szczelnym zbiornikiem na odcieki na działkach nr 235/5 i 251/1 w m. Biały Bór obręb Biały Bór gmina Grudziądz

Farma Wiatrowa Gawłowice gmina Radzyń Chełmiński - IV Etap inwestycji

Starosta Grudziądzki informuje, w dniu 24.12.2014 wydał decyzję o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Gawłowice gmina Radzyń Chełmiński - IV Etap inwestycji

Instalacja fotowoltaiczna w Dąbrówce Królewskiej

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 08.12.2014 wydał decyzję – pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW ( działka nr 19/2 ) wraz infrastrukturą towarzyszącą (instalacje i sieci elektroenergetyczne, stacja trafo) ( kategoria VIII ) oraz budowę zjazdu na drogę gminną ( działka nr 9/1 ) ( kategoria IV ); na działkach nr 19/2 i 9/1 – obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta

Budowa budynku inwentarskiego (tuczarni), czterech zbiorników na zboże i pasze (silosy) oraz wagi najazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Plesewie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 01 września 2014r. wydał decyzję – pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego (tuczarni) (kategoria II), czterech zbiorników na zboże i pasze (silosy) (kategoria XIX) oraz wagi najazdowej (kategoria VIII) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Plesewo

Sieć wodociągowa Bursztynowo – Rychnowo dla gminy Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 30 lipca 2014r. wydał decyzję – pozwolenie na budowę sieci wodociągowej Bursztynowo – Rychnowo o długości ca 3 350,0 m. Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Kable energetyczne dla elektrowni wiatrowych

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12 maja 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę połączenia podziemnymi kablami energetycznymi średniego napięcia i światłowodami elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową (GPO FW Radzyń Chełmiński) - część wschodnia

Linia kablowa wysokiego napięcia

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę linii kablowej wysokiego napięcia w miejscowości Radzyń Wybudowanie

Kable energetyczne dla elektrowni wiatrowych

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 26 marca 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę połączenia podziemnymi kablami energetycznymi średniego napięcia i światłowodami elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową (GPO FW Radzyń Chełmiński)

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 26 marca 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 9 o mocy 3 MW w miejscowości Mazanki gm. Radzyń Chełmiński

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 14 lutego 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 11 o mocy 3 MW w miejscowości Rywałd gm. Radzyń Chełmiński

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 17 lutego 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 7 o mocy 3 MW w miejscowości Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński

Kable energetyczne dla elektrowni wiatrowych

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 3 lutego 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę połączenia podziemnymi kablami energetycznymi średniego napięcia i światłowodami elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową (GPO FW Radzyń Chełmiński) - część zachodnia

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 7 lutego 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 0,5 MW w miejscowości Wielkie Lniska gm. Grudziądz - działki nr 69, 68

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 9 stycznia 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 1,53 MW w miejscowości Wielkie Lniska gm. Grudziądz - działki nr 62, 19

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 2 o mocy 3 MW w miejscowości Nowy Dwór i Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 26/13 obręb Nowy Dwór i nr 30 obręb Zakrzewo

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 3 o mocy 3 MW w miejscowości Nowy Dwór gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 26/10, 26/1, 26/12, 26/9

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 4 o mocy 3 MW w miejscowości Nowy Dwór gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 30/4, 26/11, 34

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 27grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 5 o mocy 3 MW w miejscowości Zielnowo gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 174, 181, 183/1, 189

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 27grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 6 o mocy 3 MW w miejscowości Zielnowo gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 170, 174, 169/1

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 27grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 8 o mocy 3 MW w miejscowości Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 72/2, 80

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 10 o mocy 3 MW w miejscowości Gołębiewko gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 140, 148, 139

Główny Punkt Odbioru (GPO) w Radzyniu Wybudowanie

Starosta Grudziądzki w dniu 8 stycznia 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę Głównego Punktu Odbioru (GPO) transformującego napięcie średnie na napięcie wysokie wraz z budową zjazdu na drogę gminną - działki nr 54/1, 74 obręb Radzyń Wybudowanie

Elektrownia wiatrowa w Radzyniu Chełmińskim

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 8 stycznia 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wchodzącej w skład farmy wiatrowej Radzyń Chełmiński

Elektrownia wiatrowa w Radzyniu Chełmińskim

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wchodzącej w skład farmy wiatrowej Radzyń Chełmiński

Elektrownia wiatrowa w miejscowości Skurgwy gm. Rogóźno

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 3 kwietnia wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW w miejscowości Skurgwy gm. Rogóźno

Farma Wiatrowa - Gawłowice gm. Radzyń Chełmiński - III Etap

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12 lutego 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę Farmy Wiatrowej - Gawłowice gm. Radzyń Chełmiński - III Etap inwestycji

Farma Wiatrowa - Gawłowice gm. Radzyń Chełmiński - II Etap

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 14 stycznia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę Farmy Wiatrowej - Gawłowice gm. Radzyń Chełmiński - II Etap inwestycji

Budowa budynku inwentarskiego i silosów paszowych

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 14 stycznia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego, silosów paszowych o pojemności 24 ton każdy (3 szt.) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 45/3 obręb Wybudowanie Łasińskie gm. Łasin

Zmiana pozwolenia na budowę Farmy Wiatrowej w Świeciu nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12 czerwca 2012 r. zmienił decyzję - pozwolenie na budowę Farmy Wiatrowej - I Etap na terenie gminy Świecie nad Osą

Budowa elektrowni wiatrowej

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 17 maja 2012 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, zjazdem z drogi powiatowej, stację trafo i kontrolno pomiarową, sieciami energetycznymi SN i nN na terenie miejscowości Wydrzno i Wybudowanie Łasińskie

Budowa zjadów z dróg powiatowych

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 22 marca 2012 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę zjazdów z dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz - Nicwałd (5 szt.) oraz 1384C Pokrzywno - Słup (2 szt.)

Farma wiatrowa Gawłowice

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 6 lutego 2012 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę Farmy Wiatrowej Gawłowice - I etap inwestycji

Farma wiatrowa w Boguszewie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 6 lutego 2012 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę Farmy Wiatrowej - Faza 2 w miejscowości Boguszewo gm. Gruta

Kompostownia pryzmowa w Boguszewie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 11 stycznia 2012 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę kompostowni pryzmowej w miejscowości Boguszewo gm. Gruta

Biogazownia rolnicza w Mełnie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. zmienił decyzję - pozwolenie na budowę biogazowni rolniczej o mocy 1,36 MW w miejscowości Mełno wraz z infrastrukturą techniczną

Gorzelnia rolnicza

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 23 września 2011 r. zmienił decyzję - pozwolenie na budowę gorzelni rolniczej w miejscowości Mełno wraz z infrastrukturą techniczną

Blacharnia samochodowa

Starosta Grudziądzki informuje,iż w dniu 23 września 2011 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę budynku usługowego blacharni samochodowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mały Rudnik gm. Grudziądz

Budowa farmy wiatrowej w Linowie - linii kablowej 30 kV

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 15 września 2011 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę na IV etap inwestycji obejmujący budowę farmy wiatrowej w Linowie gm. Świecie nad Osą - linii kablowej 30 KV

Chlewnia reprodukcyjna dla trzody chlewnej - DJP 60,2 wraz z zamkniętym szczelnym zbiornikiem na gnojowicę w miejscowości Goczałki gmina Łasin

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2011 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę chlewni reprodukcyjnej dla trzody chlewnej - DJP 60,2 wraz z zamkniętym szczelnym zbiornikiem na gnojowicę w miejscowości Goczałki gmina Łasin, z wniosku Adama Korczaka

Przebudowa części pomieszczeń istniejącego warsztatu samochodowego w celu dokonywania recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz demontażu sprzętu elektronicznego

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 4 lipca 2011 r. wydał decyzję na przebudowę części pomieszczeń istniejącego warsztatu samochodowego w celu dokonywania recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz demontażu sprzętu elektronicznego w miejscowości Ruda gmina Grudziądz, z wniosku Kazimierza Wiśniewskiego

Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) składowiska odpadów komunalnych w Zakurzewie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 27 maja 2011 r. wydał decyzję na rozbudowę wraz z przebudową (modernizacją) składowiska odpadów komunalnych w Zakurzewie koło Grudziądza, z wniosku Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Świerkocin

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 2 maja 2011 r. wydał decyzję o zmianie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji saniatarnej grawitacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków z przewodem tlocznym dla miejscowości Nowa Wieś - Świerkocin gm.Grudziądz

Rozbudowa i przebudowa odlewni

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2011 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę i przebudowę istniejącej odlewni żeliwa "SOLIDUS" w Wałdowie Szlacheckim

Budowa stacji elektroenergetycznej

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 4 marca 2011 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji elektroenergetycznej 30/110 kV Linowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa farmy Wiatrowej

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 25 stycznia 2011 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę 22 elektrowni wiatrowych, sieci dróg dojazdowych do wież i placów manewrowych oraz linii kablowej 30 kV i linii optotelekomunikacyjnej w miejscowości Linowo i Bursztynowo gm. Świecie nad Osą

Przebudowa drogi gminnej nr 40130 C Gać – Węgrowo

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej nr 40130 C Gać – Węgrowo z odwodnieniem nawierzchni oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą

Budowa 6 zbiorników stalowych na terenie Mueller Fabryka Świec S.A. w Białym Borze

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12 lipca 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę 6 zbiorników stalowych typowych na parafinę wraz z fundamentem żelbetowym oraz instalacjami technologicznymi na terenie Mueller Fabryka Świec S.A. w Białym Borze

Budowa i przebudowa parku rozrywki "RANCHO"w Kobylance

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę i rozbudowę parku rozrywki „RANCHO” w Kobylance gm. Grudziądz

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041523C w miejscowości Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 041523C w miejscowości Świecie nad Osą

Budowa zakładu produkcyjnego atrykułów spożywczych w Kneblowie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych na bazie boczku i warzyw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński – działka nr 161/6

Budowa lakierni z komorą lakierniczą w Małym Rudniku

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę lakierni z komorą lakierniczą typ YS-50A na działce nr 81/4 w miejscowości Mały Rudnik gm. Grudziądz
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup - Świecie nad Osą
Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 27 lipca 2009 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1405C Słup - Świecie nad Osą
Budowa biogazowni o mocy 2 MW na działce nr 79/25 w Rogóźnie Zamku
Starosta Grudziądzki informuje, iż wydał decyzję zmieniającą decyzję Starosty Grudziądzkiego nr AB.7351-381-2008 z dnia 3 listopada 2008 r. dotyczącą pozwolenia na budowę biogazowni na działce nr 79/25 w miejscowości Rogóźno Zamek obręb Rogóźno Zamek gmina Rogóźno poprzez objęcie pozwoleniem na budowę instalacji kanalizacji deszczowej
Budowa biogazowni o mocy 2 MW na działce nr 79/25 w Rogóźnie Zamku
Starosta Grudziądzki zawiadamia, iż przystąpił w dniu 20 stycznia 2009 r. do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni o mocy 2 MW na działce nr 79/25 w Rogóźnie Zamku”

Adres

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.