Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Obwieszczenia Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Grudziądzki                                    Grudziądz, dnia 12.08.2016 r.                          
ul. Małomłyńska  1
86-300 Grudziądz                                 

 

Nr spr. AB.6740.329.1.2016

 

Obwieszczenia Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

     Na podstawie art. 11d. ust. 5, 6, art. 11c. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) zawiadamiam, że rozpatruję wniosek złożony przez Gminę Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, o wydanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 40157C i 40158C Ruda – Szynych, zlokalizowanej na działkach:

- obręb Ruda: 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 121/3; 122/3; 123/9; 123/10; 123/16; 123/17; 135/2; 136/3; 136/5; 136/9; 136/13; 138/3; 138/11; 138/13; 138/14; 140/1; 141/1; 142/6; 159/40; 162; 163/4; 166/5; 166/12; 163/3; 122/1, 122/2, 165/18, 164/3, 165/16, 166/4, 165/1;

- obręb Gogolin: 38/3; 38/5; 39/1; 39/4; 39/5; 39/7; 90; 126; 158; 162; 163; 188/7; 188/8; 188/10; 3103/2; 3103/4; 3103/5; 3103/9; 3103/12; 3103/13; 200;

- obręb Sztynwag: 164/1; 164/3; 164/4; 164/6; 164/7; 177/4;

- obręb Szynych: 122/1; 123; 125/1; 125/2; 125/3; 246; 248; 249; 269; 292; 293; 300; 353; 160; 115; 124; 214.

     W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, wypowiedzieć się co do ich treści i zgłoszonych żądań składając wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 28.

     Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

     Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenia Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Klempert
    data wytworzenia: 2016-08-19
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-08-19 14:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2016-08-19 14:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 219949
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 10:38:05