Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

AKTUALNOŚCI

Stronicowanie

 • Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie usuwania i/lub holowania pojazdów oraz parkowania na parkingach strzeżonych usuniętych pojazdów.

  2017.11.30
  Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie usuwania i/lub holowania pojazdów oraz parkowania na parkingach strzeżonych usuniętych pojazdów.
 • Roczny program współpracy na rok 2018 uchwalony

  2017.11.30
  W dniu 29 listopada 2017 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 • Informacja o wszczęciu postępowania

  2017.11.29
  Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych z terenu zakładu do ziemi poprzez urządzenia oczyszczające – separatory substancji ropopochodnych z osadnikami i zbiornik ziemny retencyjno – drenujący o pojemności 630 m3
 • Informacja o wszczęciu postępowania

  2017.11.29
  Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z rozbudowywanej drogi gminnej nr 040130C do rowu melioracyjnego RH-V, zlokalizowanego na działce nr 248 obręb Węgrowo oraz na wykonanie wylotu do w/w rowu
 • Informacja o wszczęciu postępowania

  2017.11.29
  Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych nr nr 040275C i 040276C, ul. Osikowa w Świerkocinie do rowu melioracyjnego R - IV, zlokalizowanego na działce nr 334 obręb Świerkocin oraz na wykonanie wylotu do w/w rowu
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Komunikacji

  2017.11.29
  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Komunikacji
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Organizacyjny

  2017.11.29
  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Organizacyjny
 • Informacja o wszczęciu postępowania

  2017.11.23
  Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących przepustów drogowych i rowów bocznych, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, budowę rowów bocznych, przepustów i wylotów przepustów do rowów bocznych, zrzut wody opadowej z przepustów do rowów bocznych, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych, zrzut wody z kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych, w ramach realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz – Mokre w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3253673
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-03-22 09:49

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3618176
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-18 08:29

Stopka strony