Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie

Grudziądz, 30.12.2010 r.

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2011

 

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz rozdziału XII załącznika do uchwały Nr III/14/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie „Programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2011”,

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami,  na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Grudziądzkiego w roku 2011 w zakresie:

- kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

  1. Celem jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w 2011 roku.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
  3. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w ar. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

4. Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

- pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86- 300 Grudziądz

- faxem:

nr faxu 56 45 14 401

- e-mailem:

promocja@powiatgrudziadzki.pl

 do dnia 14 stycznia  2011 r.

 

5. Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie dokonany wybór członków Komisji konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym zadań publicznych, w których kandydat gotów jest opiniować oferty.

6. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych, tel. 56 45 14 431 lub 56 45 14 404.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-12-31 07:50
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 08:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 217949
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 10:38:05