Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

W dniu 26.04.2024 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 183/28/2024 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 183/28/2024 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączamy wzór ofert i sprawozdań (do pobrania poniżej):

- uchwała Nr 183/28/2024 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26.04.2024 r.,

- druk oferty - wzór;

- druk sprawozdania - wzór.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Partyka
  data wytworzenia: 2024-04-26
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-04-26 16:23

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-04-26 16:23

Zmiana terminu dokonania wyboru ofert

Informujemy o przedłużeniu terminu  dokonania wyboru ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 w zakresie KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO do dnia 27 marca 2024 r.

Załączniki:

 • uchwała Nr 177/12/2024 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 1 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz „Turystyki”,
 • załącznik nr 1 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2024-03-01
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-03-01 21:26

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-03-01 21:26

Otwarty konkurs ofert na 2024 rok

Dzisiaj (16 stycznia 2024 r.) ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2024 w
3 zakresach:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 3. turystyka.

Oferty można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz lub przesłać na wskazany adres w terminie do 9 lutego 2024 roku. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do urzędu (data wpływu).

Zadanie należy zrealizować w roku 2024, przy czym początkiem realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nastąpić nie wcześniej niż 35 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta oraz terminem realizacji zadań.

Załączniki:

- uchwała Zarządu Powiatu Grudziądzkiego nr 173/3/2024

- wzór oferty,

- wzór sprawozdania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2024-01-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-01-16 13:47
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-16 14:25

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-01-16 13:47

Informacja

W dniu 26.04.2023 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 146/223/2023 unieważnił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu „Turystyki”.

Unieważnienie konkursu nastąpiło z powodu niewpłynięcia  żadnej oferty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-04-27 10:12

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-04-27 10:12

Zmiana terminu składania ofert

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 do dnia 7 kwietnia 2023 r. w zakresie:

 

 1. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 2. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEGO
 3. TURYSTYKI

 

Ponadto został zmieniony warunek realizacji zadania – tj.  skrócony termin pozwalający na rozpoczęcie zadania po upływie 14 dni od ostatniego terminu składania ofert.

                   Załączamy również wzór oferty (do pobrania poniżej)

                   - uchwała Nr  144/220/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz „Turystyki”,

                   - załącznik nr 1 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

                   - załącznik nr 2 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

      - załącznik nr 3 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Turystyki

                  - druk oferty – wzór.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-04-05 12:21

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-04-05 12:21

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 22.03.2023 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 143/214/2023 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 143/214/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączamy wzór ofert i sprawozdań (do pobrania poniżej):

- uchwała Nr 143/214/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22.03.2023 r.,

- druk oferty - wzór;

- druk sprawozdania - wzór.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Partyka
  data wytworzenia: 2023-03-24
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-03-24 13:38

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-03-24 13:38

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023

 W dniu 14 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 142 /209/2023) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu :

1.       KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.       WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

3.       TURYSTYKI

 Szczegóły dotyczące konkursów zawarte są w uchwale Nr  142/209/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 marca 2023 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz Turystyki.

 

 Załączamy również wzór oferty ( do pobrania poniżej)

 - uchwała Nr  142/209/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 marca 2023 r.,

 - załącznik nr 1 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 - załącznik nr 2 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- załącznik nr 3 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Turystyki

- druk oferty – wzór.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-03-14 12:11

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-03-14 12:12

Powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-01-24 16:37

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust 2, art.. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz.1812) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz.945) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2022-10-28
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-10-28 10:11

Powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2022-07-21 13:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Mrozińska
  data wytworzenia: 2022-07-21
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-07-21 13:35

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 06.06.2022 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 120/148/2022 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 120/148/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 06.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączamy wzór ofert i sprawozdań (do pobrania poniżej):

 • uchwała Nr 120/148/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 06.06.2022 r.,
 • druk oferty - wzór;
 • druk sprawozdania - wzór.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Partyka
  data wytworzenia: 2022-06-06
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-06-06 17:13

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-06-06 17:13

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2022-03-17
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-03-17 10:41

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-03-17 10:41

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2022.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w godzinach pracy urzędu. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2022 roku.
 3. Zadania komisji konkursowej:
  • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
  • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.
 4. Wymagania stawiane kandydatom: W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
  • posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w „Rocznym programie współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
 5. Zgłoszenia należy składać od dnia 17.03.2022 r. do dnia 28.03.2022 r. na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86- 300 Grudziądz
  • e-mailem: bip@powiatgrudziadzki.pl.
 6. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, wynikających z „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, w celu opiniowania składanych ofert Zarząd Powiatu Grudziądzkiego powołuje imienny skład Komisji Konkursowej.
 7. Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wybierze osoby do pracy w komisjach konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym zadań publicznych.
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, tel. +48 56 45 14 431 lub +48 56 45 14 404.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2022-03-17
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-03-17 10:33
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-17 10:35

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-03-17 10:35

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust 2, art.. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz.1038, poz.1243 oraz poz.1535) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz.945) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2021-10-21
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-10-21 10:07

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-10-21 10:07

UCHWAŁA Nr 86/72/2021 ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Szulc
  data wytworzenia: 2021-08-24
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-08-24 16:24

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 25.05.2021 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 77/50/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021

W dniu 15 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 68 /20 /2021) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 zakończone.

Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2020 zakończone.

Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i sugestii do w/w projektu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem Powiatu, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

W dniu 12 listopada 2019 r., Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ustalił ostateczną treść projektu programu.

Z konsultacji został sporządzony protokół (do pobrania poniżej).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
  data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-11-13 13:46

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-11-13 13:46

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 16.04.2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 9/20/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 9/20/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączamy wzór ofert i sprawozdań (do pobrania poniżej):

 • uchwała Nr 9/20/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16.04.2019 r.,
 • druk oferty - wzór;
 • druk sprawozdania - wzór.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Partyka
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-04-16 20:17

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-04-16 20:17

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019

W dniu 12 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 5/4/2019) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019

Wyniki konkursu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Ogłoszenie

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 66/20/2018 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018

W dniu 14 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 63/6/2018) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017

W dniu 18 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 42/5/2017) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017

Ogłoszenie

W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 29/24/2016 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016

Ogłoszenie

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 8/20/2015 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2015 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2015

Ogłoszenie

W dniu 14 marca 2014 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 65/9/2014 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2014 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2014

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013

Prace nad programem współpracy na rok 2013 zostały rozpoczęte

Rozpoczęły się prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013"

Ogłoszenie

W dniu 18 maja 2012 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania samorządu powiatowego w 2012 r. z zakresu:
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie otwartych konkursów

W dniu 30 stycznia 2012 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 23/1/2012) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2012 z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

komentarze (0) (Ogłoszenie otwartych konkursów)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 54007
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-01 21:27:57