Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Program współpracy uchwalony

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Poniżej do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-11-16 15:07

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-11-16 15:08

Roczny program współpracy na rok 2023 został uchwalony  

Po przeprowadzonych konsultacjach, które trwały od 24 października do 7 listopada 2022 r., w ramach których nie zgłoszono żadnych uwag i sugestii do przedstawionego projektu programu Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

 

Poniżej do pobrania:

- Uchwała Nr XL/76/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2022-12-01
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-12-02 09:55

UCHWAŁA Nr XLIII/76/2022 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2022-12-01
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-12-01 19:28

Zakończyły się konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2023

Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i sugestii do w/w projektu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem Powiatu, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

W dniu 14 listopada  2022 r., Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ustalił ostateczną treść projektu programu.

Z konsultacji został sporządzony protokół (do pobrania poniżej).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2022-11-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-11-16 08:09
 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2022-11-16 08:10

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-11-16 08:10

Konsultacje nad projektem programu stanowiącego podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowym oraz  podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023’’.

W związku z tym zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i poz. 1812) do zapoznania się z projektem programu.

Program określa cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag  i  propozycji do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbywają się w formie pisemnej.

Wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie od dnia 24.10.2022 r. do dnia 7.11.2022 r. w następujący sposób:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, Biuro Obsługi Interesanta – parter;

- pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1,
86- 300 Grudziądz;

- pocztą elektroniczną na adres: bip@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „Roczny program współpracy na rok 2023” oraz poprzez epuap.

Do pobrania:

- uchwała Nr  129/171/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 października 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

- projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” – (załącznik do uchwały Nr 129/171/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 października  2022 r.).

                                                                                                            Starosta Grudziądzki
                                                                                                               /-/  Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-10-19 15:09

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-10-19 15:09

Roczny program współpracy na rok 2022 uchwalony

Po przeprowadzonych konsultacjach, które trwały od 18 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. w ramach których nie zgłoszono żadnych uwag i sugestii do przedstawionego projektu programu Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 

Poniżej do pobrania:

- Uchwała Nr XX/47/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 listopada 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-05-06 09:29

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-05-06 09:29

Roczny program współpracy na rok 2021 uchwalony

W dniu 25 listopada 2020 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Roczny program współpracy na rok 2020 uchwalony

 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2021-05-10 14:46

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-05-10 14:46

Roczny program współpracy na rok 2019 uchwalony

W dniu 26 września 2018 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Roczny program współpracy na rok 2018 uchwalony

W dniu 29 listopada 2017 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Roczny program współpracy na rok 2017 uchwalony

W dniu 23 listopada 2016 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Roczny program współpracy na rok 2016 uchwalony

W dniu 20 listopada 2015 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Program współpracy uchwalony

W dniu 6 listopada 2014 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła Program współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015

Program współpracy uchwalony

W dniu 29 listopada 2013 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła Program współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014

Program przyjęty

W dniu 30 listopada 2012 r. Rada Powiatu GrudziądzkiegWo przyjęła Program współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25580
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-16 15:08:43