Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Informacja Zarządu Powiatu Grudziądzkiego o potrzebie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy na terenie Powiatu Grudziądzkiego w roku 2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2024-07-03
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-07-03 14:04

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 27 czerwca 2024 r. podjął Uchwałę Nr 15/12/2024 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych

Zmiana ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie uslug publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Kleczewska
 • opublikował: Franciszek Malinowski
  data publikacji: 2024-06-27 10:23

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza.

W terminie od 26.01.2024 r. do 16.02.2024 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza. Ich celem było poznanie opinii i uwag mieszkańców, instytucji społecznych oraz podmiotów gospodarczych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza w zakresie konsultowanego dokumentu. 

Uwzględniając założenia procesu konsultacji, podaje się do publicznej wiadomości Raport z konsultacji społecznych.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Banasiak
  data wytworzenia: 2024-03-14
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-03-14 09:44
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-14 10:38

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-03-14 09:45

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

ppmE9FAP4AAAAAElFTkSuQmCC

 

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Powiat Grudziądzki/PCPR w Grudziądzu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 06.03.2024 r.

Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Partnerzy projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący

·         Powiaty:

-          aleksandrowski

-          brodnicki

-          bydgoski

-          chełmiński

-          golubsko-dobrzyński

-          grudziądzki

-          inowrocławski

-          lipnowski

-          mogileński

-          nakielski

-          radziejowski

-          rypiński

-          sępoleński

-          świecki

-          toruński

-          tucholski

-          wąbrzeski

-          włocławski

-          żniński

·         miasta na prawach powiatów:

-         Bydgoszcz

-         Toruń

-         Grudziądz

-         Włocławek

 

·         DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych 

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

·         MOPS Bydgoszcz

·         MOPR Toruń/TCUS

 

·         MOPR Włocławek

 

·         MOPR Grudziądz/CPDIR

 

·         PCPR Aleksandrów Kuj.

 

·         PCPR Brodnica

 

·         PCPR Bydgoszcz

 

·         PCPR Chełmno

 

·         PCPR Golub-Dobrzyń

 

·         PCPR Grudziądz

 

·         PCPR Inowrocław

 

·         PCPR Lipno

 

·         PCPR Mogilno

 

·         PCPR Nakło nad Notecią

 

·         PCPR Radziejów

 

·         PCPR Rypin

 

·         PCPR w Sępólnie Krajeńskim

·         PCPR Świecie

 

·         PCPR Toruń

 

·         PCPR Tuchola

 

·         PCPR Wąbrzeźno

 

·         PCPR Włocławek

 

·         PCPR Żnin

 

·         DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Powiat Grudziądzki  zadeklarował/zadeklarowała wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Rodzina w centrum  Etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2016-2023 Powiat Grudziądzki/PCPR w Grudziądzu realizował, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi partnerami projekty o tożsamym charakterze, tj. Rodzina w Centrum. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla rodzin z naszego terenu, Powiat Grudziądzki  podjął decyzję o współpracy w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin także w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

·        stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);

·        poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;

·        rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;

·        rozwój  pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku  oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;

·        rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;

·        umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;

·         działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;

·         podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;

·         działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-03-11 15:22

Wstępne ogłoszenia informacyjne dotyczące usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2024-02-06
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-02-06 16:43

Zmiana uchwały antysmogowej

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

drukuj (Zmiana uchwały antysmogowej)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2023-10-13 12:51
 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2023-10-13 12:52

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2023-10-13 12:52

Dotacje dla spółek wodnych przyznane

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 19 września 2023 r. podjął Uchwałę nr 160/257/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 30 sierpnia 2023 r. podjął Uchwałę Nr 159/255/2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych

Zawiadomienie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – Sztynwag, działka nr 86/12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-12-20 15:58

Zawiadomienie o wydaniu decyzji – Skarszewy dz. nr 2/72

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-12-15 20:49

Zawiadomienie – Skarszewy dz. nr 2/72

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2022-11-10
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-11-10 15:02

Dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną wód

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 129/170/2022 z dnia 19 października 2022 r. przyznał dotację celową Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu z budżetu Powiatu Grudziądzkiego w kwocie 7.799,00 zł na zakup dronu na potrzeby działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Grudziądzkiego

Dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną wód

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 21 września 2022 r. podjął Uchwałę Nr 126/162/2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – Sztynwag, działka nr 86/12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2022-09-05
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-09-05 16:39

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – Skarszewy dz. nr 2/72

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-08-12 18:34

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalów mieszkalnych położonych w Grupie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Popowski
  data wytworzenia: 2022-06-15
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-06-15 11:26

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-05-10 11:34

Informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2022-05-10 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-05-10 10:42

Postanowienie o przesunięciu terminu w sprawie GN.6853.2.2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2022-05-04
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-05-04 13:54

Zaświadczenie z dnia 4.04.2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Łagoda
  data wytworzenia: 2022-04-04
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-04-04 20:12

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 29 marca 2022 r. podjął Uchwałę Nr 114/128/2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych

Postanowienie o przesunięciu terminu do 29.04.2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2022-02-17
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-02-17 12:06

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 28.12.2021. w sprawie wszczęcia postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-12-28 16:41

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 28.12.2021. w sprawie wszczęcia postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-12-28 16:40

Informacja o przejściu z układu wysokościowego Kronsztadt 86 na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH z poziomem odniesienia w Amsterdamie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Jabłoński
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-12-20 16:37

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Ziemer
  data wytworzenia: 2021-12-09
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-12-09 12:34

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-12-09 12:34

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-12-08 19:11

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-12-08 19:11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 2 listopada 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2021-11-08
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-11-08 11:35

Obwieszczenia Wody Polskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-10-26 14:34

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 października 2021 r. o wydaniu decyzji nr 5.2021.ZRID na realizację inwestycji drogowej

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 października 2021 r. o wydaniu decyzji nr 5.2021.ZRID na realizację inwestycji drogowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-10-14 07:47

Informacja o utworzeniu baz danych GESUT i BDOT

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Jabłoński
  data wytworzenia: 2021-10-01
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-11-04 13:42

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 28.09.2021. w sprawie postępowania dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-09-28 16:26

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 28.09.2021. w sprawie postępowania dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2021-09-28
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-09-28 16:25

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na całej długości Jeziorze Łasin Duże Zamkowe

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-09-16 10:37

drukuj (Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na całej długości Jeziorze Łasin Duże Zamkowe)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2021-09-16
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-09-16 10:36

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31.08.2021. o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Grudziądzkiego Nr 1.2021.ZRID z dnia 30.03.2021.

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-09-08 14:28

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31.08.2021. o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Grudziądzkiego Nr 1.2021.ZRID z dnia 30.03.2021.)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-09-08 14:27

Dotacje dla spółek wodnych przyznane

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 24 sierpnia 2021 r. podjął Uchwałę 86/71/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 26.08.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040144C Biały Bór

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-08-26 09:53

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 26.08.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040144C Biały Bór)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2021-08-26
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-08-26 09:53

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 26.08.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040101C Wielki Wełcz - Okrągła Łąka

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-08-26 09:51

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 26.08.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040101C Wielki Wełcz - Okrągła Łąka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2021-08-26
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-08-26 09:51

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 23 lipca 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-07-26 13:14

obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 22 lipca 2021r.

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-07-23 10:29

Ogłoszenie z dnia 19.07.2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-07-20 07:41

obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16 lipca 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Wiatrowski
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-07-19 08:41

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30.06.2021. o wydaniu postanowienia dotyczącego wstrzymania wykonania decyzji Starosty Grudziądzkiego Nr 1.2021.ZRID z dnia 30.03.2021.

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-07-08 15:22

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30.06.2021. o wydaniu postanowienia dotyczącego wstrzymania wykonania decyzji Starosty Grudziądzkiego Nr 1.2021.ZRID z dnia 30.03.2021.)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-07-08 15:21

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 5 lipca 2021 r. podjął Uchwałę Nr 82/62/2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych.

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 28.06.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040144C Biały Bór

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-06-28 09:13

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 28.06.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040144C Biały Bór)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-06-28 09:12

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 28.06.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040101C Wielki Wełcz - Okrągła Łąka

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-06-28 09:04

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 28.06.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040101C Wielki Wełcz - Okrągła Łąka)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-06-28 09:04

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 8.06.2021 r. o wydaniu decyzji nr 2.2021.ZRID w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-06-08 10:02

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 8.06.2021 r. o wydaniu decyzji nr 2.2021.ZRID w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-06-08 10:01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-06-07 11:56

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-06-02 19:16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-06-01 15:50

Informacja Zarządu Województwa o opracowaniu projektu uchwały zmieniającej tzw. "uchwałę antysmogową"

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-05-31 08:23

drukuj (Informacja Zarządu Województwa o opracowaniu projektu uchwały zmieniającej tzw. "uchwałę antysmogową")

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-05-31 08:22

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-05-18 15:59

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Grupie

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-05-18 10:03

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 30.04.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2021-04-30 08:54

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 30.04.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-04-30 08:54

Obwieszczenie wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2021r

drukuj (Obwieszczenie wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2021r)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wody Polskie
  data wytworzenia: 2021-04-20
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-05-24 10:54

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 30 marca 2021 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Biały Bór-Wałdowo-Ruda

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 30 marca 2021 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Biały Bór-Wałdowo-Ruda)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-03-30 09:49
 • zmodyfikował: Kazimierz Sobótka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 09:50

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 24 marca 2021

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-03-29 09:35

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 18 marca 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2021-03-19
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-03-21 13:47

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Biały Bór-Wałdowo-Ruda

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Biały Bór-Wałdowo-Ruda)

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-02-15
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-02-23 12:07
 • zmodyfikował: Kazimierz Sobótka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-16 13:30

Obwieszczenie Wody polskie z dnia 30112020

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-01-13 17:04

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2020/S 249-622554

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Ziemer
  data wytworzenia: 2020-12-23
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-12-23 14:54

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-11-17 20:21

Zarządzenie nr 50/2020 Starosty Grudziądzkiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-11-06 11:03

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 28 października 2020 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2020-10-28 08:24

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 28 października 2020 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2020-10-28 08:23

OGŁOSZENIE STAROSTY GRUDZIĄDZKIEGO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania z tytułu poniesionych szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Wiatrowski
  data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-10-21 10:27

OGŁOSZENIE STAROSTY GRUDZIĄDZKIEGO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania z tytułu poniesionych szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Wiatrowski
  data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-10-21 10:25

OGŁOSZENIE STAROSTY GRUDZIĄDZKIEGO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania z tytułu poniesionych szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Wiatrowski
  data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-10-21 10:24

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 19.10.2020r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Wiatrowski
   data wytworzenia: 2020-10-20
  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2020-10-21 10:22

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-10-21 10:21

Dotacje dla spółek wodnych przyznane

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 16 września 2020 r. podjął Uchwałę 47/68/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-09-11 12:19

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wydaniu decyzji - pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Drobiarskiego LINODRÓB Kwiatkowscy sp. j. w Linowie

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2020-09-03 14:20

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wydaniu decyzji - pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Drobiarskiego LINODRÓB Kwiatkowscy sp. j. w Linowie)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2020-09-03 14:20

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 3 września 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2020-09-03 09:26

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 3 września 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2020-09-03 09:25

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 31 sierpnia 2020 r. podjął Uchwałę Nr 45/61/2020 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 21 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi gminne w miejscowości Mokre nr 040107C i 040108C

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2020-07-21 10:21

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 21 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi gminne w miejscowości Mokre nr 040107C i 040108C)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2020-07-21
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2020-07-21 10:21

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 03.07.2020r. - Zakład Drobiarski LINODRÓB

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 03.07.2020r. - Zakład Drobiarski LINODRÓB)

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-07-06 12:25

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 6 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji na 2020.ZRID na realizację inwestycji drogowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
   data wytworzenia: 2020-07-06
  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2020-07-06 09:27

drukuj (Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 6 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji na 2020.ZRID na realizację inwestycji drogowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2020-07-06 09:26

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 02.06.2020 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 41/36/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 Starosty Grudziądzkiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. wprowadzone zostają ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Szulc
  data wytworzenia: 2020-02-28
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-02-28 15:16

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 30 października 2019r. o wydaniu decyzji na 6.2019.ZRID na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-10-30 13:16

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 21 października 2019r o wszczęciu postepowania dministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Biskupiak
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-10-21 14:11

Dotacja dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 8 września 2019 r. podjął Uchwałę 22/65/2019 w sprawie udzielenia dotacji Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu dotacji celowej w kwocie 4 200,00 zł na zakup silnika spalinowego z osprzętem na potrzeby działalności Społecznej Straży Rybackiej w Grudziądzu

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 8 września 2019 r. podjął Uchwałę 22/64/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-09-16 14:15

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postepowania dministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Biskupiak
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-09-16 14:13

Dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną wód

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 3 września 2019 r. podjął Uchwałę Nr 18/42/2019 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 3 września 2019 r. podjął Uchwałę Nr 18/43/2019 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ws. uchwały antysmogowej

drukuj (Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ws. uchwały antysmogowej)

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-07-30 09:58

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowo-pieszej.

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-06-21 07:39

Konsultacje społeczne - w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019-2021

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprasza mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag/ wniosków/ propozycji do projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019-2021

Raport o stanie powiatu

 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2019-05-30 16:38
  • zmodyfikował: Dawid Banasiak
   ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 11:21

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-05-30 16:37

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Biskupiak
  data wytworzenia: 2019-05-27
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-05-27 14:28

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Biskupiak
  data wytworzenia: 2019-05-23
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-05-26 13:51
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-26 13:53

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

drukuj (Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu)

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-05-08 14:54

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Białochowo - Szembruczek

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-04-11 13:34

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Bukowiec - Stare Błonowo

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-04-11 13:32
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-11 13:33

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Biskupiak
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-04-08 08:20
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-08 08:21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Grudziądz

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-03-29 12:37

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Gruta

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-03-29 12:37

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-03-13 12:55

Decyzja budowlana Gogolin - sprzeciw

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-03-01 12:14

Uchwała antysmogowa

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Ogłoszenie pierwszym pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości Skarbu Państwa

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-11-13 11:25

Sprostowanie omyłki pisarskiej w decyzji

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2018-11-09 12:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Styczyńska
  data wytworzenia: 2018-11-09
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2018-11-09 12:34

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Starosta Grudziądzki zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu wprowadzenia  zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Nogat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-10-19 18:15
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-23 09:26

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-10-15 12:50

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-09-25 18:28

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce - Lisnowo

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-08-31 12:38
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 12:38

Obwieszczenie na realizacje inwestycji drogowej Zielnowo-Fijewo

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-07-19 11:22

Obwieszczenie na realiacje inwestycji drogowej Dąbrówka Krol - Gruta

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-07-19 11:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 27 czerwca 2018 r. podjął Uchwałę Nr 70/43/2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Białochowo - Szembruczek

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-05-17 14:32

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Łasin - Mędrzyce - Lisnowo

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-05-17 14:30
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 14:31

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Bukowiec - St. Błonowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Biskupiak
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-05-10 19:49

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zielnowo-Fijewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Biskupiak
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-05-10 08:11

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Biskupiak
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-05-10 08:10

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Grudziądzki
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-04-23 13:01

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), Starosta Grudziądzki przystąpił do sporządzenia wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i stanowiska garażowego

Decyzja z 124 ust.1a ugn niezwłoczne zajęcie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-10-04 14:42
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 14:43

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości z art. 124 ugn

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-09-27 07:52

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Klempert
  data wytworzenia: 2017-09-26
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-09-26 09:48

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Grudziądzki ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lisich Kątach, gmina Grudziądz. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarto w załączniku.

Decyzja z art. 124 ust.1a ugn zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-09-08
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-09-10 16:46

decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości z art. 124 ugn

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-09-05 09:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Grudziądzkiego z dnia 10 maja 2017 r. nr GN.6853.2.2016, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 22/1 o powierzchni 4,0000 ha, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gm. Gruta oraz w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Grudziądzkiego z dnia 15 maja 2017 r. nr GN.6853.2a.2016 zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie

Możliwość zapoznania się z aktami sprawy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonych jako działki 202/1 i nr 202 położonych w obrębie Rogóźno

Obwieszczenia Starosty Grudziądzkiego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenia Starosty Grudziądzkiego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-07-27
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-07-28 08:38

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Feldmann
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-07-17 13:55

Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia.

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 20 czerwca 2017 r. podjął Uchwałę Nr 49/34/2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych

Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i stanowiska garażowego

Postanowienie

Przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Rogóźno

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

Rozprawa administracyjna w toku prowadzonego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Rogóźno

Decyzja z art. 124 ust.1a ugn zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-05-19
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-05-19 13:27

OGŁOSZENIE o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-05-16 14:08

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości z art. 124 ugn

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-05-16 10:43

Decyzja na podstawie art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2017-05-15 12:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-05-15
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-05-15 12:18

Decyzja po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-05-10 14:22

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-05-09 09:30

Decyzja o niezwłocznym zajęciu nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-04-27 15:13

Decyzja - Polskie Sieci Energetyczne

 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2017-04-26 09:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-04-26 09:21

Ogłoszenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego Uchwałą Nr 45/17/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-04-06 08:14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 247 o powierzchni 3,2800 ha, położonej w obrębie Kłódka Szlachecka.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 22/1 o powierzchni 4,0000 ha, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 22/2 o powierzchni 12,0200 ha, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska.

Obwieszczenia Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d. ust. 5, 6, art. 11c. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. ze zmianami) zawiadamiam, że rozpatruję wniosek złożony przez Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, działający przez pełnomocnika – Panią Aleksandrę Jaczun-Dorau, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 8.11 do 29.11.2016 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu grudziądzkiego (planu transportowego dla powiatu grudziądzkiego).

Obwieszczenia Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d. ust. 5, 6, art. 11c. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) zawiadamiam, że rozpatruję wniosek złożony przez Gminę Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 40157C i 40158C Ruda – Szynych

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Działając na podstawie uchwały Nr 34/46/2016 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi..

Dotacje dla spółek wodnych

Uchwałą Nr 31/32/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłosił nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z terenu powiatu grudziądzkiego z budżetu powiatu, uwzględniając środki finansowe zaplanowane w budżecie na ten cel

Obwieszczenie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z DNIA 15.12.2015 R.

Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.) Starosta Grudziądzki ogłasza zmianę w ogłoszeniu o zamiarze przeprowadzenia ..

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą nr 31/32/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. ogłosił nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Starosta Grudziądzki zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Starosta Grudziądzki zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Kuchnia

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01.-IZ .00-04.009/15 wpłynęła jedna oferta

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr rpkp.09.02.01.-iz.00 -04-009/15.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 30.11.2015 r. o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Starosta Grudziądzki podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego na lata 2015 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2024

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o sprzedaży

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu informuje, że posiada do zbycia (sprzedaży) samochód ciężarowy CITROEN C15 1,8

Dotacje dla spółek wodnych

W dniu 27 maja 2015 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego Uchwałą Nr 10/26/2015 ogłosił nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym z terenu powiatu grudziądzkiego dotacji celowych z budżetu powiatu, uwzględniając środki finansowe zaplanowane w budżecie na ten cel. W wyznaczonym terminie wpłynęły wnioski trzech spółek wodnych

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych dla spółek wodnych z terenu powiatu grudziądzkiego. Kwota przeznaczona w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na pomoc finansową dla spółek wynosi 50.000,00 zł

Zaproszenie do złożenia oferty

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie warsztatów teatralnych

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego uchwały Nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych dla spółek wodnych z terenu powiatu grudziądzkiego. Kwota przeznaczona w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na pomoc finansową dla spółek wynosi 30.000,00 zł

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014-2024”

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014-2024”. Konsultacje rozpoczęły się 14 sierpnia br. i potrwają do 4 września br.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40147c Biały Bór – Mały Rudnik

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wydaniu Decyzji Nr 1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29.04.2014r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży majątku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie

Ogłoszenie

Rozpoczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozowju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży majątku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie

Zawiadomienie

Starosta Grudziądzki zawiadamia że w pokoju nr 37, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1, w terminie od 26.09.2011 r. do 14.10.2011 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków dotyczący budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych położonych na terenie Gminy Rogóźno

Informacja

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że posiada do zbycia (sprzedaży) samochód osobowy SKODA Felicia 1,3 LXi o nr rej. CG 03200

Praca dla psychologa

Dyrektor Palcówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie zatrudni od 9 września 2011 roku psychologa w wymiarze pełnego etatu. Wymagane kwalifikacje na tym stanowisku: mgr psychologii

komentarze (0) (Praca dla psychologa)

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011

Konsultacje programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2011

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Powiatu Grudziądzkiego lub na rzecz jego mieszkańców na spotkanie dotyczące konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2011”
Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2010 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Ogłoszenie o sprzedaży
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu informuje, że posiada do sprzedaży samochód towarowo-osobowy FS Lublin typu Żuk A 07D

komentarze (0) (Ogłoszenie o sprzedaży)

Konsultacje programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 rok
Konsultacje programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 rok
Rozsztrzygnięcie konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych
Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
23 maja Starostwo będzie zamknięte
Informujemy, że 23 maja 2008 r. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będą nieczynne
Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych
Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

komentarze (0) (Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych )

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 223593
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-03 14:05:04