Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Wolne stanowisko pracownicze pracownik socjalny w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze pracownika socjalnego w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Przanowska
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-06-22 08:37

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PODINSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWYM

 

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

OR.2110.3.2021

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PODINSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na ww. stanowisko nie została wybrana żadna kandydatura.

 

 

Uzasadnienie:

W wyniku procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze zgłosiły się dwie kandydatki. Komisja Konkursowa stwierdziła, że kandydatki nie spełniły w zadowalającym stopniu wymagań i oczekiwań stawianych osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczył.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2021-06-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-06-16 18:12

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-06-01 15:49

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Dot. Zarządzenia nr 15/2021

z 04.05.2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

 

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Barbara Zając zamieszkała w Jankowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Barbara Zając spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego. Posiada doświadczenie, wiedzę, predyspozycje i tym samym daje gwarancję samodzielnego oraz należytego wykonywania powierzonych zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.                                   

 

Dyrektor Centrum Obsługi

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Wydrznie

 

/-/ Izabela Przanowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Przanowska
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-06-01 10:36

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KIEROWNIK BIURA RADY I ZARZĄDU

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

 1. 2110.1.2021

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

KIEROWNIK BIURA RADY I ZARZĄDU

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na ww. stanowisko nie została wybrana żadna kandydatura.

 

 

Uzasadnienie:

Mając na uwadze powyższe, nabór na stanowisko urzędnicze pozostał nierozstrzygnięty.

 

 

  STAROSTA

 Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2021-05-11
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-05-11 16:57

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Przanowska
  data wytworzenia: 2021-05-04
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-05-04 13:07

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Dot. Zarządzenia nr 12/2021

z 08.04.2021 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na ww. stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

 

Uzasadnienie:

Postępowanie konkursowe na stanowisko urzędnicze głównego księgowego zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Dyrektor Centrum Obsługi

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Wydrznie

 

/-/ Izabela Przanowska

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-04-29 08:19

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-04-16 16:43

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-04-09 20:52

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Dot. Zarządzenia nr 10/2021

z 05.03.2021 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na ww. stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

 

Uzasadnienie:

Postępowanie konkursowe na stanowisko urzędnicze głównego księgowego zakończono bez rozstrzygnięcia. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła 1 oferta, która spełniała warunki formalne, jednakże kandydatka nie stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną, informując o rezygnacji z oferty pracy.

 

 

 

Dyrektor Centrum Obsługi

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Wydrznie

 

/-/ Izabela Przanowska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Przanowska
  data wytworzenia: 2021-04-02
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-04-02 07:49

Wolne stanowisko pracownicze starszy wychowawca – koordynator w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie.

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-03-29 08:43

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PODINSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWYM

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

OR.2110.1.2021

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PODINSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na ww. stanowisko została wybrana kandydatura Pani Klaudii Ochlak zam. Łasin.

 

 

Uzasadnienie:

Pani Klaudia Ochlak, spełniła wymagania formalne i wykazała się wiedzą wymaganą na stanowisko podinspektora.

 

 

  STAROSTA

 Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2021-03-18
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-03-18 20:24

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Przanowska
  data wytworzenia: 2021-03-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-03-16 16:23

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu PODINSPEKTOR w Wydziale Finansowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-02-23 12:21

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Przanowska
  data wytworzenia: 2021-01-15
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-01-15 18:20

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Przanowska
  data wytworzenia: 2021-01-15
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-01-15 18:19

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Przanowska
  data wytworzenia: 2020-12-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-12-16 14:58

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-12-16 14:59

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Dot. 23.11.2020

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na ww. stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

 

Uzasadnienie:

Postępowanie konkursowe na stanowisko urzędnicze głównego księgowego zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Dyrektor Centrum Obsługi

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Wydrznie

/-/ Izabela Przanowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Przanowska
  data wytworzenia: 2020-12-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-12-16 14:58

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-11-17 20:18

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W WYDRZNIE

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

OR.2110.2.2020

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

DYREKTOR

CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W WYDRZNIE

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na ww. stanowisko została wybrana kandydatura Pani Izabelii Przanowskiej

 

Uzasadnienie:

Pani Izabela Przanowska, spełniła wymagania formalne i wykazała się wiedzą wymaganą na stanowisko Dyrektora.

 

 

     Starosta

Adam Olejnik 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-11-16 17:30
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 20:28

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2020-09-17
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-09-17 19:58

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw płac, księgowości i zamówień publicznych w ZSP w Łasinie

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-07-01 08:26

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw płac, księgowości i zamówień publicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rymacki
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-06-29 17:45

Informacja o wynikach naboru w POW w Wydrznie

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-06-24 14:00

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw płac, księgowości i zamówień publicznych

Dyrektor  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw płac, księgowości i zamówień publicznych w wymiarze 30 godzin tygodniowo – niepełny etat.

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Księgowej w Placówce Opiekuńczo- wychowawczej w Wydrznie

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Księgowej w Placówce Opiekuńczo- wychowawczej w Wydrznie

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Placówce Opiekuńczo- wychowawczej w Wydrznie

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Placówce Opiekuńczo- wychowawczej w Wydrznie

Informacja o wynikach naboru w POW w Wydrznie

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-06-02 10:02

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Placówce Opiekuńczo- wychowawczej w Wydrznie

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Placówce Opiekuńczo- wychowawczej w Wydrznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PODINSPEKTOR - Wydział Geodezji i Nieruchomości

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

OR. 2110.1.2020

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PODINSPEKTOR

 

Wydział Geodezji i Nieruchomości

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na ww. stanowisko  nie został wybrany żaden kandydat.

 

Uzasadnienie:

Postępowanie konkursowe na stanowisko podinspektora zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

 

                                                                                                                                      STAROSTA

                                                                                                                                  ADAM OLEJNIK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2020-04-03
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-04-06 07:45

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy- referent do spraw finansowo - księgowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-03-27 13:38

Nabór na wolne stanowisko pracy- referent do spraw finansowo - księgowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-03-12 18:46

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2020-03-11 13:37

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2020-03-11 13:36

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

OR. 2110.6.2019

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PODINSPEKTOR

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na ww. stanowisko została wybrana kandydatura Pana Piotra Winiarskiego zam. Grudziądz.

 

 

Uzasadnienie:

Pan Piotr Winiarski, spełnił wymagania formalne i wykazał się wiedzą wymaganą na stanowisku podinspektora.

 

                                                                                                                        STAROSTA

                                                                                                                   ADAM OLEJNIK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2019-12-31
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-12-31 09:48

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównej Księgowej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-12-25 19:30

Nabór na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza                                                                                           Białochowo, dnia 09.12.2019r.
w Białochowie

 

 

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie

 

 

Główna Księgowa
Wymiar etatu: 1/5 etatu (8 godzin)

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

1. Wymagania niezbędne:

Spełnianie wymagań określonych  w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawie  o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 

            spełnia jeden z poniższych warunków:

 

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość przepisów z zagadnień ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego,
 2. doświadczenie na podobnym stanowisku,
 3. znajomość programu finansowo – księgowego,
 4. znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),
 5. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 6. dobra organizacja pracy,
 7. komunikatywność, samodzielność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi placówki,
 2. zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych według określonych standardów ( ustawa o rachunkowości),
 3. odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z opracowanymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontroli oraz prawem podatkowym,
 4. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych,
 5. nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 6. inne zlecone przez dyrektora placówki.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na „przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej - Białochowo 91, 86-318 Rogóźno z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównej Księgowej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie” w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziądzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Placówki.

 

                                                                       Dyrektor Placówki

                                                           Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie

                                                                       Bogumiła Przybielska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2019-12-09
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-12-10 12:42

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2019-11-27 17:50

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-11-27 17:50

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INSPEKTOR

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

OR. 2110.5.2019

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INSPEKTOR

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na ww. stanowisko została wybrana kandydatura Pani Sabiny Łazarskiej zam. Grudziądz.

 

 

Uzasadnienie:

Pani Sabina Łazarska, spełniła wymagania formalne i wykazała się wiedzą wymaganą na stanowisko inspektora.

 

 

     Starosta

Adam Olejnik 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-10-31 12:37

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-10-11 11:16

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PODINSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWYM

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

OR. 2110.4.2019

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PODINSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na ww. stanowisko została wybrana kandydatura Pani Beaty Gajtkowskiej zam. Parski.

 

 

Uzasadnienie:

Pani Beata Gajtkowska, spełniła wymagania formalne i wykazała się wiedzą wymaganą na stanowisko podinspektora.

 

 

                                                                                                                                                                 STAROSTA

                                                                                                                                                                Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-09-24 12:48

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

OR. 2110.4.2019

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz 

 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

PODINSPEKTOR

w Wydziale Finansowym

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).

 

  1. Wymagania niezbędne:
 1. określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
 2. wykształcenie wyższe o kierunkach ekonomia, finanse, rachunkowość lub średnie ekonomiczne
  ( przy wykształceniu średnim wymagane 3 lata doświadczenia w ramach umowy o pracę )

 

  1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zagadnień ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego
 2. doświadczenie w pracy w ramach umowy o pracę na podobnym stanowisku
 3. znajomość programu finansowo - księgowego
 4. znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)

       e. znajomość obsługi urządzeń biurowych
       f. dobra organizacja pracy,
       g. komunikatywność, samodzielność.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, faktur zakupu i sprzedaży, not księgowych
  ( dot. Organu Powiatu, Dochodów i Wydatków Jednostki Budżetowej)
 2. prowadzenie rejestru faktur zakupu dla celów Jednolitego Pliku Kontrolnego
 3. sporządzanie sprawozdań dla Regionalnej Izby Obrachunkowej, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Głównego Urzędu Statystycznego itp. ( Rb-27S, Rb-28S, RB-50, RB – NDS
  RB-27ZZ)
 4. księgowanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z jednostek budżetowych
 5. współuczestnictwo przy przygotowaniu Projektu Budżetu Powiatu oraz zmian w trakcie roku budżetowego
 6. współpraca przy przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
 7. przygotowanie informacji o wykonaniu budżetu
 8. przygotowywanie uchwał dla Zarządu i Rady Powiatu oraz Zarządzeń Starosty w sprawie zmiany w planie budżetu i innych uchwał związanych z realizacją budżetu
 9. obsługa poczty elektronicznej Wydziału Finansowego
 10. inne obowiązki zlecone przez przełożonego

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku: 

a) praca przy komputerze powyżej 4 godz.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

b) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu  rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

e)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f)  oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 220 z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym” w terminie do dnia 6 września 2019 r. do godz. 15.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 

 

                                                                                                                                           STAROSTA

                                                                                                                                      ADAM OLEJNIK

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-08-27 12:46

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - KIEROWNIK WYDZIAŁU ROZWOJU LOKALNEGO, EDUKACJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-07-10 14:45

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu – Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - SEKRETARZ POWIATU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - SEKRETARZ POWIATU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU REFERENT Wydział Architektury i Budownictwa

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Sekretarz Powiatu

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Wydział Architektury i Budownictwa

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu REFERENT Wydział Architektury i Budownictwa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Wydział Komunikacji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Wydział Komunikacji

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2018-12-11 20:42

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-12-11 20:42

Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy - Referent w Wydziale Komunikacji

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - Referent w Wydziale Komunikacji

Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy - Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Wydział Architektury i Budownictwa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Wydział Architektury i Budownictwa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Informacja o naborze na wolne stanowisko - Wydział Promocji

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Podinspektor – Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych

Informacja o naborze na wolne stanowisko - Wydział Budownictwa

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu PODINSPEKTOR Wydział Architektury i Budownictwa

Informacja o naborze na nowe stanowisko pracy - Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru - Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Architektury i Budownictwa

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Architektury i Budownictwa

Informacja o wynikach naboru - Wydział Architektury i Budownictwa

Informacja o wynikach naboru - Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Architektury i Budownictwa

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Organizacyjny

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu. Młodszy Referent – Wydział Organizacyjny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Komunikacji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Komunikacji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Organizacyjny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Organizacyjny

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Ochrony Środowiska

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Dziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Dziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Dziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Dziale ds. świadczeń, pomocy społecznej i spraw organizacyjnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Dziale ds. świadczeń, pomocy społecznej i spraw organizacyjnych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

​INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Inspektor – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru - Wydział Organizacyjny

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru - Wydział Organizacyjny

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu – Wydział Organizacyjny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu – Wydział Organizacyjny

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru - Podinspektor Wydział Organizacyjny

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru - Podinspektor Wydział Organizacyjny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – na zastępstwo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu – Wydział Organizacyjny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu – Wydział Organizacyjny

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie na naboru

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - Inspektor – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Podinspektor – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Podinspektor – Wydział Organizacyjny

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - Podinspektor – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie ogłasza nabór na wolne stanowisko diagnosty w Stacji Kontroli Pojazdów

Informacja o wynikach naboru

Wyniki otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Informatyk – Wydział Organizacyjny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Informatyk

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Informatyk – Wydział Organizacyjny

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Informacja o wynikach naboru - Sekretarz Powiatu

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Sławomir Piernicki zamieszkały w Grudziądzu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Powiatu

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - Sekretarz Powiatu

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - Sekretarz Powiatu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Powiatu

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - Sekretarz Powiatu

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru - Starszy referent

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru - Młodszy Referent w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - Młodszy referent w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Podinspektor – Wydział Organizacyjny

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Komunikacji

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Podinspektor – Wydział Komunikacji

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Nabór na stanowisko pracy - Starszy referent

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy referent

Ogłoszenie o naborze - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – zadaniowy czas pracy – umowa o pracę - 1 etat

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-12 14:51

Nabór na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie

Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa zostanie zatrudniona Pani Roksana Klempert zam. w Grudziądzu

Nabór na stanowisko pracy - Podinspektor Wydział Architektury i Budownictwa

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Podinspektor Wydział Architektury i Budownictwa

Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-22 09:31

Nabór na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie, Szczegóły w załączniku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-06 13:41

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisku Podinspektor w
Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami została wybrana Pani Sylwia Leissa zamieszkała w Grudziądzu.

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisku Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu została wybrana Pani Bożena Grabda zamieszkała w Grudziądzu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Nabór na stanowisko pracy

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

Nabór na stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – zadaniowy czas pracy

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - Referent w Wydziale Komunikacji

Nabór na stanowisko pracy - wstępna selekcja

Wyniki wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracy - Referent w Wydziale Komunikacji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Referent w Wydziale Komunikacji

Anulowanie konkursu na wolne stanowisko pracy

Anulowanie konkursu na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Referent w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wyniki wstępnej selekcji
Wyniki wstępnej selekcji na stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Ogłoszenie o naborze
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na stanowisko pracy podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja o wynikach wstępnej selekcji
Informujemy, ze w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się trzech kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu
Ogłoszenie o naborze
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Nabór na wolne stanowisko pracy
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Nabór na wolne stanowisko pracy
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. finansowo – księgowych w Wydziale Finansowym
Nabór na wolne stanowisko pracy
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. finansowo-księgowych w Wydziale Finansowym
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Informacja o wynikach naboru
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że dokonano wstępnej selekcji na stanowisko pracy Głównego Księgowego
Nabór na stanowisko Główny Księgowy
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównej Księgowej
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji
Ogłoszenie o naborze
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównej Księgowej
Młodszy referent - Wydział Komunikacji
Informujemy, że przeprowadzono test kwalifikacyjny na stanowisko pracy Młodszy referent - Wydział Komunikacji, w w wyniku którego do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 6 osób
Młodszy referent – Wydział Komunikacji
Informujemy, że dokonano wstępnej selekcji na stanowisko pracy Młodszy referent – Wydział Komunikacji
Młodszy referent – Wydział Komunikacji
Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Młodszy referent – Wydział Komunikacji
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Główny księgowy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie
Główny księgowy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy / w wymiarze 1 etatu/
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Główny księgowy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie
Główny księgowy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie informuje, iż dokonano wstępnej selekcji kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy / w wymiarze 1 etatu/
Główny księgowy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy / w wymiarze 1 etatu/
Specjalista ds. decyzji administracyjnych i inżynierii ruchu
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalista ds. decyzji administracyjnych i inżynierii ruchu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, zakwalifikowany kandydat nie został zatrudniony
Specjalista ds. decyzji administracyjnych i inżynierii ruchu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu informuje, że dokonano wstępnej selekcji na stanowisko specjalista ds. decyzji administracyjnych i inżynierii ruchu
Konkurs na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli, inspekcji i orzecznictwa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiatu grudziądzkiego ziemskiego poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora nadzoru budowlanego ds. kontroli, inspekcji i orzecznictwa
Specjalista ds. decyzji administracyjnych i inżynierii ruchu
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. decyzji administracyjnych i inżynierii ruchu
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu informuje, ze dokonano wstępnej selekcji na stanowisko Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru - specjalista ds. decyzji administracyjnych i inżynierii ruchu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza szkoły
Podinspektor Wydział Architektury i Budownictwa
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO PRACY Podinspektor Wydział Architektury i Budownictwa
Specjalista ds. decyzji administracyjnych i inżynierii ruchu
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. decyzji administracyjnych i inżynierii ruchu
Nabór na stanowisko sekretarza szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie ogłasza nabór na stanowisko sekretarza szkoły
Inspektor ds. finansowo-księgowych
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu Starostwo informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. finansowo – księgowych
Inspektor ds. finansowo-księgowych
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu informuje, ze dokonano wstępnej selekcji na stanowisko pracy Inspektor ds. finansowo-księgowych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. finansowo - księgowych w Wydziale Finansowym
Oferta pracy na stanowisko referenta do spraw płacowych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie zatrudni referenta do spraw płacowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu poszukuje osoby na stanowisko Pracownik socjalny – doradca ds. osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu poszukuje osoby na stanowisko Pracownik socjalny – doradca ds. osób niepełnosprawnych
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs na wolne stanowisko pracy Podinspektor Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Wyniki wstępnej selekcji na na wolne stanowisko pracy Podinspektor Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu informuje, iż dokonano wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracy Podinspektor Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Młodszy Referent Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs na wolne stanowisko pracy Młodszy Referent Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wyniki wstępnej selekcji na na wolne stanowisko pracy Młodszy referent Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu informuje, iż dokonano wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracy Młodszy referent Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinpektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Młodszy referent Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy Referent Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja o wynikach naboru Inspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja o wynikach naboru Inspektor Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja o wynikach naboru Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych
Informacja o wynikach naboru Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych
Informacja o wynikach naboru Pełnomocnik Zarządu ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich
Informacja o wynikach naboru Pełnomocnik Zarządu ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich
Informacja o wynikach naboru Młodszy referent Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja o wynikach naboru Młodszy referent Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wyniki wstępnej selekcji na stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych
Informujemy, ze w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu
Wyniki wstępnej selekcji na stanowisko pracy Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informujemy, ze w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu
Nabór na stanowisko Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja o wynikach naboru Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja o wynikach naboru Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Nabór na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych
Nabór na stanowisko Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Pełnomocnik Zarządu ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu poszukuje osoby na stanowisko pełnomocnik Zarządu ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 437086
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-22 08:37