Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Dzisiaj (27 marca 2024 r.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W roku 2024 3 organizacje pozarządowe otrzymują dotację na realizację 3 zadań. 

Więcej informacji w załączniku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-03-27 15:09

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-03-27 15:09

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Dzisiaj (1 marca br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia sportowe w naszym regionie. Dotacje na łączną kwotę 21 000,00 złotych otrzyma 5 organizacje, które zrealizują w sumie 7 zadań publicznych.
Dofinansowanie na przeprowadzenie imprez sportowych otrzymają: Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie, Autonomiczna – Ludowa Kolarska Sekcja „STAL”, Uczniowski Klub Sportowy „Orion” Gmina Grudziądz, Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu oraz Liga Obrony Kraju.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2024-03-01
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-03-01 21:28

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-03-01 21:28

Wynik konkursu ofert

W dniu 10.05.2023 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2023 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert wpłynęła jedna oferta. W ramach przeprowadzonego postępowania dotacja została przyznana Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących” adresowanego do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.

Poniżej zamieszczono treść uchwały nr 147/228/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” wraz z załącznikiem.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Partyka
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-05-30 08:38
 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2023-05-30 08:38

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-05-30 08:38

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Dzisiaj (18 kwietnia br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w naszym regionie. Dotacje na łączną kwotę 27 000,00 złotych otrzyma 5  ngo-sów, które zrealizują w sumie 9 zadań publicznych

Ogłoszenie

W dniu 18.07.2022 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 123/154/2022 unieważnił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Unieważnienie konkursu nastąpiło z powodu niewpłynięcia  żadnej oferty.

W załączeniu:

- uchwała 123/157/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18.07.2022 r.,

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Partyka
  data wytworzenia: 2022-07-18
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-07-18 15:24
 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2022-07-18 15:25

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-07-18 15:24

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2022-04-27
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-04-27 16:44

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-04-27 16:44

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-12-10 08:21

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-12-10 08:21

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Z ZAKRESU ,, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZCTWA NARODOWEGO’’ ORAZ ,, WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ’’

12 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących    przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w naszym regionie . Dotacje na łączną kwotę 33.000,00 zł otrzyma osiem ngo-sów, które zrealizują w sumie 12 zadań publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
  data wytworzenia: 2021-04-12
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-04-12 12:20

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-04-12 12:21

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu 16 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotacja została przyznana Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Kujawsko Pomorski w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących”. 

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Z ZAKRESU „KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO” ORAZ „WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”

10 kwietnia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w naszym regionie. Dotacje na łączną kwotę 32.850,00 zł otrzyma dziewięć ngo-sów, które zrealizują w sumie 13 zadań publicznych.

Wynik konkursu ofert

W dniu 15.05.2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2019 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert wpłynęła jedna oferta. W ramach przeprowadzonego postępowania dotacja została przyznana Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących” adresowanego do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.

Poniżej zamieszczono treść uchwały nr 11/25/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” wraz z załącznikiem.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Partyka
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-05-20 10:44

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-05-20 10:44

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Z ZAKRESU „KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO” ORAZ „WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”

27 marca br. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w naszym regionie. Dotacje na łączną kwotę 28.300,00 zł otrzyma dziewięć ngo-sów, które zrealizują w sumie 12 zadań publicznych.

Dofinansowanie na organizację imprez o zasięgu kulturalnym i artystycznym otrzymają m.in. Fundacja Piękniejszego Świata ze Skłudzewa, Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Grudziądz, Automobilklub Toruński, Fundacja Nowoczesny Konin  oraz Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu.

Granty na przeprowadzenie imprez sportowych otrzymają: Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie, Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL”, Liga Obrony Kraju, Uczniowski Klub Sportowy „Orion”  Gmina Grudziądz oraz  Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu.

Poniżej:

Uchwała nr 8/17/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 marca 2019 r. sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-03-28 18:07
 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2019-03-28 18:08

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-03-28 18:07

Wynik konkursu ofert

W dniu 19.06.2018 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2018 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Dzisiaj (21 marca br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w naszym regionie. Dotacje na łączną kwotę 18 800 złotych otrzyma dziewięć ngo-sów, które zrealizują w sumie 12 zadań publicznych.
 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2018-03-21 15:10
  • zmodyfikował: Dawid Banasiak
   ostatnia modyfikacja: 2018-03-22 09:58

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-03-21 15:10

Wyniki konkursu ofert

W dniu 20 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2017 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Dnia 7 marca br. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w naszym regionie.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2016 roku z zakresu „ Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

W dniu 28 czerwca 2016 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2016 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Dzisiaj (15 marca br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w naszym regionie. Dotacje na łączna kwotę 24 tys. złotych otrzyma dziewięć ngo-sów, które zrealizują w sumie 12 zadań publicznych

Wyniki konkursu ofert

W dniu 12 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2015 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu w dniu 12 marca 2015 r. rozdysponował środki na wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się realizacją przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w naszym regionie. Granty na łączną kwotę ponad 24,5 tys. złotych otrzyma dziesięć podmiotów pozarządowych.

Na ogłoszony pod koniec stycznia przez Zarząd Powiatu nabór ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego odpowiedziało jedenaście podmiotów. Za kwotę 24,5 tysięcy złotych do końca tego roku zrealizują w sumie 14 zadań publicznych.

Dofinansowanie na realizację imprez kulturalnych i artystycznych otrzymają: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie, Stowarzyszenie „Q Przyszłości”, Stowarzyszenie Razem SMR, Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Grudziądz oraz  Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu.

Wsparcie na organizację wydarzeń sportowych trafi m.in. do Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orion”, Ligi Obrony Kraju, Autonomicznej -Ludowej Kolarskiej Sekcji STAL oraz Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu.

Przyznane przez samorząd powiatu granty pozwolą stowarzyszeniom na organizację imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, powiatowym i lokalnym. Dzięki dotacjom możliwa będzie organizacja m.in. wyścigów kolarskich, mistrzostw w radioorientacji i turnieju w tenisie stołowym, a także wydarzeń kulturalnych –  przeglądu twórczości artystycznej niepełnosprawnych, pleneru rzeźby, przeglądu piosenki harcerskiej oraz harcerskiego rajdu.

Poniżej:

- uchwała nr 7/15/2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z 12 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2015 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej

- Załącznik nr 1 do uchwały

- Załącznik nr 2 do uchwały.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  data wytworzenia: 2015-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-13 14:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-13 14:05
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-03-13 13:58
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-03-13 13:58
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-03-13 13:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-13 13:56

Wyniki konkursu ofert

W dniu 21 maja 2014r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zdecydował o przyznaniu dotacji ze środków PFRON na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2014 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie przedmiotowego zadania wpłynęła 1 oferta

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Zarząd powiatu grudziądzkiego rozdysponował wczoraj (26 marca br.) środki na wsparcie fundacji i stowarzyszeń zajmujących się realizacją przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w naszym regionie. Granty na łączną kwotę ponad 22,6 tys. złotych otrzyma osiem podmiotów pozarządowych

Wyniki konkursu ofert

W dniu 06 maja 2013r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zdecydował o przyznaniu dotacji ze środków PFRON na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2013 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie przedmiotowego zadania wpłynęła 1 oferta

komentarze (0) (Wyniki konkursu ofert)

Wyniki otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 r. postanowił udzielić dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację przedsięwzięć z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

komentarze (0) (Wyniki otwartych konkursów ofert)

Wyniki konkursu ofert

W dniu 27 czerwca 2012 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zdecydował o przyznaniu dotacji ze środków PFRON na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2012 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych . W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie przedmiotowego zadania wpłynęła 1 oferta

Konkurs rozstrzygnięty

Trzydzieści tysięcy złotych zostało rozdysponowane z budżetu powiatu grudziądzkiego na wsparcie fundacji oraz stowarzyszeń. Decyzją Zarządu Powiatu dotacje na realizację przedsięwzięć kulturalnych oraz imprez sportowych trafią do czternastu podmiotów pozarządowych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44667
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-01 21:29:19