Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

ul. Odrodzenia Polski 3

86-320 Łasin

Tel./fax (56) 466 42 42

jagiellonczyklasin@wp.pl

www.jagiellonczyklasin.edu.pl

 

 PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14

86-320 Łasin

Tel./fax (56) 466 42 86

 

dyrektor szkoły

 Michał Rymacki

 

zastępcy dyrektora

Maria Kandyba

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-17 14:49
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 13:30

Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Nauczyciele oraz pracownicy administracji sukcesywnie i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Posiadają kwalifikacje do nauczania prowadzonych przez siebie zajęć, a niektórzy posiadają podwójne kwalifikacje, między innymi do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych, które wykorzystują w swojej pracy. Praktyczne umiejętności dydaktyczne nauczyciele potwierdzają podczas hospitowanych lekcji. Wysokie kwalifikacje i umiejętności to cenny potencjał zapewniający samorozwój szkoły. Nauczyciele aktywnie uczestniczą w kursach i konferencjach metodycznych nauczanych przedmiotów oraz kursach usprawniających działalność stacji diagnostyczno-usługowej. Prowadzone jest również wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli podczas szkoleniowych rad pedagogicznych. Powyższe przedsięwzięcia wpływają na podnbiesienie jakości pracy szkoły i świadczonych przez nią usług.

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

 1. Liceum Ogólnokształcące
 • Klasa dziennikarsko-medialna
 • Klasa turystyczno-przyrodnicza
Technikum Kształcące w Zawodzie
 • Technik Informatyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • klasa mechanik pojazdów samochodowych z diagnostyką pojazdów
 • klasa mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • klasa sprzedawca
 • klasa wielozawodowa (fryzjer, piekarz, krawiec, kucharz małej gastronomii, murarz, cukiernik)

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 1. Technikum uzupełniające
 • technik handlowiec dla absolwentów ZSZ
 • technik mechanik dla absolwentów ZSZ
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącedla absolwentów wszystkich typów ZSZ (2 lata nauki) Szkoła Policealnadla absolwentów wszystkich typów szkół średnich, nie jest wymagana maturakształcąca w zawodzie:
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik informatyk
 • technik rachunkowości

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-25 09:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-17 14:50

O szkole

v w 1962roku w budynku byłej Szkoły Podstawowej zorganizowano 3-letnią Zasadniczą Szkołę Handlową, dyrektorem szkoły został mgr Jan Gwizdała

v w 1963 roku powołano Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa

v we wrześniu 1964 roku dyrektorem szkoły został inż. Włodzimierz Moch

v w 1968 roku szkoła otrzymała nowo wybudowane warsztaty szkolne

v 1 września 1977 roku otwarto Technikum Zawodowe dla pracujących o specjalności „mechanizacja rolnictwa”

v w lutym 1978 roku powołano Średnie Studium Zawodowe dla pracujących, kształcące w kierunku „administracyjno - biurowym „ na podbudowie szkoły podstawowej. Dwa lata póżniej szkoła zmieniła profil na „ogrodniczy”

v 1 września 1979 roku dyrektorem szkoły jest mgr Jerzy Spychalski.

v 1980 pierwsza matura w murach szkoły

v w sierpniu 1980 roku ZSMR została włączona do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łasinie, w której obok siebie funkcjonowały: Szkoła Podstawowa i założone w 1974 r. Liceum Ogólnokształcące

v w sierpniu 1982 roku odłączono ZSMR i LO od Zbiorczej Szkoły Gminnej i przeniesiono do wspólnego budynku. Na bazie tych szkół 15.08.1983 r. został powołany „Zespół Szkół w Łasinie” z siedzibą w budynku przy ul. Odrodzenia Polski 5

v we wrześniu 1985 roku w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej otwarto ponownie specjalność „sprzedawcy”

v w czerwcu 1987 roku szkoła wybrała patrona i przyjęła imię Kazimierza Jagiellończyka. Nadanie imienia i sztandaru nastąpiło 12.06,1987 r.

v na początku 1990 roku przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, wygrał go mgr Marek Maleszka * od września 1997 r. roku stanowisko dyrektora pełni mgr Alina Kwasigroch

v z dniem 1 września 2002 szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

v w roku 2002 powstało przy naszej szkole Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją

v od marca 2004 roku stanowisko dyrektora pełni mgr Bernadeta Klonowska

v od 1 września 2004 roku funkcjonuje Technikum Uzupełniające o specjalności technik handlowiec i Szkoła Policealna dla Dorosłych o specjalności technik informatyk

v od 1 września 2005 roku po wielu latach przerwy została utworzona klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Nasz patron

Kazimierz IV Jagiellończyk, urodzony 30 listopada roku 1427, zmarł w Grodnie 7 czerwca 1492r. Syn Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. W roku 1454 ożenił się z Elżbietą Habsburską.Był człowiekiem skromnym, pracowitym, wytrwałym, energicznym i zręcznym. Odzyskał Pomorze Gdańskie zraz tzw. Prusy Królewskie i Warmię wraz z Malborkiem i Elblągiem. Kazimierz doprowadził także do rozkwitu gospodarczego, osadził syna Władysława na tronie czeskim (1471) i węgierskim (1490). Za jego czasów działali: historyk Jan Długosz, rzeźbiarz Wit Stwosz, humanista i poeta Filip Buonaccorsi (Kallimach ), pisarz polityczny Jan Ostróg Polskę zaliczano do najstarszych mocarstw europejskich. W czasie trwania wojny trzynastoletniej (1454-1466) jesienią 1454r. Kazimierz Jagiellończyk oblegał wraz ze swoimi wojskami Łasin, który był wówczas w rękach krzyżackich. Łasin wrócił do Polski 1 listopada 1461 r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-17 14:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-17 14:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-04 12:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-04 12:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-05 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-04 12:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-05 11:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-04 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29855
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-14 13:30:40