Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

 STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU
Wydział Finansowy

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-10 10:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 11:43

Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy:
 

1.Opracowywanie projektu budżetu powiatu i zmian budżetu oraz dokonywanie analiz  wykonania budżetu.

2.Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.

3.Windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa.

4.Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego.

5.Prowadzenie rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Organu finansowego) i Starostwa Powiatowego oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

6.Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.

7.Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

8.Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.

9.Prowadzenie kontroli finansowej pod względem prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S.

 1. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
 2. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia     rachunkowości.
 3. Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 4. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.
 5. Prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w zakresie przychodów i rozchodów.
 6. Opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o jej  kształtowaniu się.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-09 00:00
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-14 08:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17181
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-06-14 08:01