Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie z 1.09.2023 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ścieków i innych substancji mogących zanieczyścić wody, w związku z inwestycją pn. "Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Gustorzyn-Wicko część 1 odc. Gustorzyn Gardeja"

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2023-09-08 13:31

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie z 1.09.2023 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ścieków i innych substancji mogących zanieczyścić wody, w związku z inwestycją pn. "Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Gustorzyn-Wicko część 1 odc. Gustorzyn Gardeja")

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2023-09-08 13:30

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie z 17.08.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn. "Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Gustorzyn-Wicko część 1 odc. Gustorzyn Gardeja"

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2023-08-23 08:30

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie z 17.08.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn. "Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Gustorzyn-Wicko część 1 odc. Gustorzyn Gardeja")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2023-08-23
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2023-08-23 08:29
 • zmodyfikował: Kazimierz Sobótka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-23 10:29

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie z 30.01.2023 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Spółce Lotos Paliwa Sp. z o.o. w Gdańsku na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze stacji paliw w Radzyniu Wybudowanie

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2023-02-06 13:29

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie z 30.01.2023 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Spółce Lotos Paliwa Sp. z o.o. w Gdańsku na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze stacji paliw w Radzyniu Wybudowanie)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2023-02-06 13:25

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o sprostowaniu omyłki pisarskiej

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2022-07-21 13:46

drukuj (Obwieszczenie PGW Wody Polskie o sprostowaniu omyłki pisarskiej)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-07-21 13:45

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 lutego 2022 r. o zakończeniu postępowania dot. udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego PERN S.A. na prowadzenie 14 przewodów w rurach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe, w związku z inwestycją pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem"

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2022-02-25 14:08

drukuj (Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 lutego 2022 r. o zakończeniu postępowania dot. udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego PERN S.A. na prowadzenie 14 przewodów w rurach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe, w związku z inwestycją pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem")

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-02-25 14:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 stycznia 2022 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego PERN S.A. na odbudowę 61 rowów, w związku z inwestycją pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem"

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-01-24 15:00
 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2022-01-24 15:01

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-01-24 15:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 stycznia 2022 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego PERN S.A. na odbudowę 101 urządzeń melioracyjnych - rurociągów drenarskich, w związku z inwestycją pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem"

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-01-24 14:56
 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2022-01-24 14:57

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-01-24 14:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągiem średniego ciśnienia pod dnem rzeki Młynówki w km 7+760 - działka nr 92 obręb Sztynwag gmina Grudziądz

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2020-12-17 11:18
 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2020-12-17 11:19

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2020-12-17 11:18

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Jeronimo Martins Polska S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obiektu znajdującego się na działce nr 46/2 w Białym Borze gm. Grudziądz

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Jeronimo Martins Polska S.A. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obiektu na działce nr 46/2 w Białym Borze

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Powiatowi Grudziądzkiemu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych oraz rowów przydrożnych w miejscowościach Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie i Ruda

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Powiatowi Grudziądzkiemu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych oraz rowów przydrożnych w miejscowościach Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie i Ruda

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych oraz rowów przydrożnych w miejscowościach Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie i Ruda

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 1 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów drogi powiatowej nr 1388C Łasin - Mędrzyce - Lisnowo

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 1 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów drogi powiatowej nr 1353C Białochowo - Szembruczek

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 13 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów drogi powiatowej nr 1353C Białochowo - Szembruczek

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 13 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów drogi powiatowej nr 1388C Łasin - Mędrzyce - Lisnowo

Obwieszczenie

Starosta Grudziądzki decyzją z dnia 28 grudnia 2017 r. nr OS. 6341.49.2017 udzielił Miastu i Gminie Radzyń Chełmiński pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie miasta Radzyń Chełmiński oraz odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Radzyniu Chełmińskim

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 676433
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-08 13:31:08