Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU - Wydział Komunikacji

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy:

 1. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
  • rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów;
  • nadawania cech identyfikacyjnych oraz wykonania tabliczki znamionowej zastępczej dla pojazdu;
  • czasowego wycofania i przewrócenie pojazdu do ruchu;
  • wymiany dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu;
  • przyjmowania zawiadomień o zbyciu pojazdu;
  • skierowania pojazdu na dodatkowe badanie techniczne;
  • wpisu adnotacji do dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu;
  • dokonania zmiany w dowodzie rejestracyjnym bądź karcie pojazdu;
  • wydawania wtórników oznaczeń oraz tablic rejestracyjnych;
  • wydawania zaświadczeń;
  • przyjmowania zatrzymanych dowodów rejestracyjnych od Policji i Inspekcji Transportu Drogowego;
  • zwrotu dowodu rejestracyjnego po ustaniu przyczyny zatrzymania;
  • wydawania, zatrzymania, wymiany, cofania i przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami, tj. praw jazdy;
  • wydawania praw jazdy międzynarodowych;
  • kierowania osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania lekarskie oraz badania psychologiczne;
  • wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne;
  • przyjmowania od Policji i innych organów zatrzymanego prawa jazdy;
  • wydawania wtórników prawa jazdy;
  • dłużników alimentacyjnych.
 2. Wysyłanie zapytań dot. pojazdów zarejestrowanych w innym urzędzie na terenie kraju lub zagranicą.
 3. Odbieranie potwierdzeń danych pojazdów oraz odmowy z kraju lub zagranicy.
 4. Przyjmowanie postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuraturę lub sąd.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu orzeczonych środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
 6. Przyjmowanie oświadczeń strony.
 7. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego pojazd, kierowca oraz portal starosty.
 8. Żądanie i przyjęcie akt kierowców.
 9. Wydawanie profili dla kandydatów na kierowcę.
 10. Przekazywanie do organów zagranicznych w przypadku zatrzymania prawa jazdy obcokrajowcom.
 11. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień oraz archiwizowanie dokumentacji kierowców oraz pojazdów.
 12. Prowadzenie korespondencji oraz współpraca z innymi organami określonymi w przepisach szczegółowych.
 13. Przekazywanie Wojewodzie zbiorczego sprawozdania z terenu powiatu z wykonania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.
 14. Wykonanie sprawozdań do Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Gminy.
 15. Prowadzenie papierowego rejestru tablic przeznaczonych do złomowania oraz rejestru kart pojazdów.
 16. Prowadzenie elektronicznych rejestrów przez tworzenie bazy informatycznej.
 17. Wykonanie sprawozdania z ilości wydanych dokumentów (druków) oraz sprawozdania w sprawie ilości pobranych opłat CEPiK.
 18. Przekazywanie zwracanych tablic rejestracyjnych do pomieszczenia wyznaczonego przez Sekretarza.
 19. Przeprowadzenie postępowania w sprawie egzaminu na taksówkę.
 20. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przewozu drogowego.
 21. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowych, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 22. Wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.
 23. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 24. Wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu i dokonywanie uzgodnień w tym zakresie z innymi organami uprawnionymi do wydawania takich zezwoleń.
 25. Wydawanie zaświadczeń oraz wypisów z zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy, a także stwierdzenia nieważności zaświadczenia.
 26. Wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych.
 27. Wydawanie zakazu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia:
  • ośrodka szkolenia kierowców;
  • stacji kontroli pojazdów.
 28. Wpisanie i skreślenie instruktora lub wykładowcy z ewidencji.
 29. Przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
 30. Nadzorowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców.
 31. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców, którym wydano zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 32. Kontrola przedsiębiorcy, któremu udzielono licencji lub zezwolenia co najmniej raz na 5 lat.
 33. Wykonywanie czynności związanych z usuwaniem pojazdów z drogi, przekazywanie do Wydziału Finansowego informacji w sprawie przeprowadzenia egzekucji.
 34. Wykonywanie czynności wynikających z zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych.
 35. Opiniowanie przebiegu linii komunikacyjnych transportu zbiorowego.
 36. Prowadzenie rejestrów działalności regulowanej: przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 37. Prowadzenie ewidencji: zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, instruktorów, wykładowców oraz diagnostów.
 38. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 39. Wydawanie i przedłużanie legitymacji instruktora.
 40. Przyjmowanie od przewoźników zgłaszanych zmian danych zawartych w licencji i zezwoleniu na wykonywanie przewozów drogowych.
 41. Sprawozdawczość w zakresie ustawy o transporcie drogowym, ustawie o kierujących pojazdami.
 42. Załatwienie spraw związanych z projektami organizacji ruchu.
 43. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 44. Przyjmowanie oraz pomoc w wypełnianiu wniosków na potrzeby wydziału składanych w Biurze Obsługi Interesanta.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-17 14:09
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-14 08:07

Godziny przyjmowania klientów

poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-16 00:00
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 16:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53522
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-16 16:22:27