Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Wystąpienie pokontrolne - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kalita
  data wytworzenia: 2024-04-16
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-04-16 08:43

Wystąpienie pokontrolne - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: RIO w Bydgoszczy
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-06-20 13:19

Kontrola NIK - Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2018-11-19 12:49

Wystapienie pokontrolne - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: RIO Bydgoszcz
  data wytworzenia: 2018-10-23
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-10-23 14:12

Protokół kontroli - Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2018-03-13 12:47

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2018-03-13 12:47

Kontrola przeprowadzona przez NIK - Nieodpłatna Pomoc Prawna

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-12-08 11:00

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - Wydział Budownictwa

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-12-08 11:00

Kontrola przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-12-08 10:59

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - Kwalifikacja Wojskowa

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-12-08 10:58

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2017-06-27 10:44
  • zmodyfikował: Dawid Banasiak
   ostatnia modyfikacja: 2017-12-08 10:57

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-06-27 10:44

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w Wydziale Organizacyjnym - Zarządzanie Kryzysowe

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-01-04 11:29

Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2016-11-02 13:51

Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kuj. - Pom. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  data wytworzenia: 2016-06-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-06 08:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-06 08:15

Kontrola archiwum zakładowego, przeprowadzona w dniu 10 grudnia 2014 r. i 27 marca 2015 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-25 08:42

Kontrola w zakresie wykonywania wybranych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie Prawo łowieckie, przeprowadzona w dniach 02-03.04.2015.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-12 11:44

Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeprowadzona od 13 października do 31 października 2014 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-20 21:28

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w okresie od 16 maja do 31 lipca 2014 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-18 12:25

Kontrola projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pod nazwą "Wędka - program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego" - sierpień 2011

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-19 14:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-19 14:12

Kontrola archiwum zakładowego 20.05.2011 r. i 25.05.2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-11 11:04

Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - 30.06.2010 r. - 7.07.2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-24 11:18

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu - styczeń - luty 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-03 08:21

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy - 12.08.2010 - 17.09.2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-02 13:54

Kontrola problemowa w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie - 27.04.2010 - 4.06.2010.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-02 13:45

Kontrola Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - 25.06.2010 - 27.09.2010.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-02 13:41

Kontrola Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w zakresie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej - 8.06.2010 - 8.07.2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-02 11:37

Kontrola problemowa w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Białochowie - 20 kwietnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-02 10:44

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2007 - 02.02.2010 - 28.04.2010.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-02 10:06

Kontrola prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - marzec 2009

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-02 09:44

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek I - 11.03.2009. - 06.04.2009.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-02 09:41

Kontrola problemowa w Punkcie Paszportowym - 5.03.2008.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-02 09:38
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 23.04.2008 r. w zakresie realizacji zadania wynikającego z "Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 - 2008"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-27 12:43
Kontrola finansowa sprawdzająca przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową 24.07. - 26.07.2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-03 09:27
Kontrola problemowa działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie - 24.04.2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-06 14:33
Kontrola problemowa działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie - 13.04.2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-06 14:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-06 14:52
Kontrola problemowa w Punkcie Paszportowym mieszczącym się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu 7.03.2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-03 09:25
Kontrola doraźna przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 20.02.2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-06 14:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-06 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21931
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-16 08:44:14