Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

Grudziądz, dnia 24.05.2017  r.

GN.6853.1.2017

ZAWIADOMIENIE

O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 89 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że wyznaczona zostaje na dzień 26.06.2017 r. na godzinę 10.00 rozprawa administracyjna w toku prowadzonego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Rogóźno, oznaczonych jako:

- działka nr 202/1, zapisana w  KW TO1U/00002131/2, oraz

- działka nr 202/2, zapisana w  KW TO1U/00011783/3,

będących własnością Pani Ireny Laudon. Ograniczenie to obejmować ma zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej – napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń.

Powyższa rozprawa odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1 – sala nr 12, piętro I. Celem jej jest wyjaśnienie sprawy, umożliwienie stronom zapoznania się z materiałem dowodowym, wypowiedzenia się co do niego oraz ewentualne złożenie dodatkowych wyjaśnień i przedstawienie swojego stanowiska  w sprawie.

W związku z powyższym zapraszam do udziału w rozprawie w charakterze strony osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę. Stawiennictwo na rozprawę nie jest obowiązkowe.

Zgodnie z art. 94 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nieobecność na rozprawie strony bądź jej pełnomocnika, powiadomionych o miejscu, terminie i przedmiocie rozprawy z zachowaniem terminu przewidzianego w art. 92 Kpa, nie stanowi przeszkody w jej przeprowadzeniu.

 

Otrzymują:

 1. Pani Elżbieta Milewicz – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
 2. Pani Irena Laudon – przez obwieszczenie
 3. a/a. 

drukuj (Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
  data wytworzenia: 2017-05-30
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2017-05-30 14:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 14:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166641
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-20 15:58:24