Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla Allter Power sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)  informuję, iż w dniu 10 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja nr ŚB.6220.3.2024 dla Allter Power Sp. z o.o. w Mełnie  - pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji znajdującej się na terenie biogazowni rolniczej na działkach nr nr 23/55, 23/52, 23/63, 23/45, 23/70, 23/56 obręb Gruta.

Z dokumentacją oraz decyzją w przedmiotowej można zapoznać w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 207 w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla Allter Power sp. z o.o.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2024-04-10
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2024-04-10 14:33

Rozbudowa dróg gminnych nr 040148C, 040511C, 040512C i 040513C w gminie Grudziądz

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) informuję, iż w dniu 27.03.2024 r. została wydana decyzja nr 2.2024.ZRID na rozbudowę dróg gminnych nr 040148C, 040511C, 040512C i 040513C w gminie Grudziądz.

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Rozbudowa dróg gminnych nr 040148C, 040511C, 040512C i 040513C w gminie Grudziądz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2024-03-28
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2024-03-28 13:49

Budowa farmy fotowoltaicznej Radzyń II na działce nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) informuję, iż w dniu 26.02.2024 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.45.2024 o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej Radzyń II na działce nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński.

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Budowa farmy fotowoltaicznej Radzyń II na działce nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2024-02-29
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2024-02-29 13:24

Budowa zbiorników na olej napędowy wraz z kontenerem gospodarczym na działce nr 158/94 w miejscowości Salno obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) informuję, iż w dniu 20.02.2024 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.36.2024 o pozwoleniu na budowę trzech zbiorników na olej napędowy o łącznej pojemności 20 m³ wraz z kontenerem gospodarczym na działce nr 158/94 w miejscowości Salno obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Budowa zbiorników na olej napędowy wraz z kontenerem gospodarczym na działce nr 158/94 w miejscowości Salno obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Łazarska
  data wytworzenia: 2024-02-20
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2024-02-20 12:38

Budowa farmy fotowoltaicznej w Radzyniu Wybudowanie

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) informuję, iż w dniu 14.11.2023 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.238.2023 o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 200 obręb Radzyń Wybudowanie.

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Budowa farmy fotowoltaicznej w Radzyniu Wybudowanie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2023-11-20
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2023-11-20 09:21

Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) informuję, iż w dniu 25.10.2023 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.219.2023 o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na terenie działki nr 35/2 w Pokrzywnie.

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Budowa elektrowni fotowoltaicznej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2023-10-27
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2023-10-27 09:16

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) informuję, iż w dniu 26.06.2022 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.132.2022 o pozwoleniu na budowę intslacji fotowoltaicznej 0,7 MWp wraz z infrastrukturą teczhniczną, na działce nr 40/1 obręb Szczepanki gmina Łasin. 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Budowa instalacji fotowoltaicznej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2023-06-28 09:27

Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w Białym Borze wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję, iż w dniu 9.03.2023 r. została wydana decyzja nr 1.2023.ZRID na rozbudowę dróg gminnych nr 040482C i 040487C w Białym Borze.

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w Białym Borze wraz z infrastrukturą towarzyszącą)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2023-03-10 14:48

Budowa farmy fotowoltaicznej Plesewo II

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję, iż w dniu 4.01.2023 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.2.2023 o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "PLESEWO II" na działce nr 147/2 obręb Plesewo gm. Łasin. 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2023-01-05 08:38

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję, iż w dniu 30.09.2022 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.334.2022 o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "Bursztynowo II" na działce nr 40/2 obręb Bursztynowo gm. Świecie nad Osą. 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2022-10-03
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-10-03 08:47

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję, iż w dniu 28.06.2022 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.229.2022 o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "MAZANKI" na działce nr 81 obręb Mazanki gm. Radzyń Chełmiński. 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-06-29 15:03

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję, iż w dniu 27.06.2022 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.228.2022 o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "RADZYŃ I" na działce nr 79/3 obręb Radzyń Wybudowanie gm. Radzyń Chełmiński. 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-06-29 14:58

Budowa farmy fotowoltaicznej Plesewo I

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) informuję, iż w dniu 6.04.2022 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.126.2022 o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "PLESEWO I" na działce nr 147/1 obręb Plesewo gm. Łasin. 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Budowa farmy fotowoltaicznej Plesewo I)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2022-04-15
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-04-15 09:17

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję, iż w dniu 21.02.2022 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.53.2022 o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "MAZANKI" na działce nr 81 obręb Mazanki gm. Radzyń Chełmiński. 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.

drukuj (Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-02-22 10:38

Budowa budynku inwentarskiego

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję, iż w dniu 13.01.2022 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.5.2022 na budowę budynku inwentarskiego, czterech silosów na paszę oraz dwóch zbiorników na gnojowicę na działkach nr 27/1, 27/2, 25, obręb Goczałki, gmina Łasin. 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji,

drukuj (Budowa budynku inwentarskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2022-01-21
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-01-21 13:50

Budowa budynku gospodarczego

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję, iż w dniu 13.12.2021 r. została wydana decyzja nr ŚB.513na budowę budynku gospodarczego  wraz z infrastrukturą techniczną objętą opracowaniem na działce nr 23/40 obręb Gruta. 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji,

drukuj (Budowa budynku gospodarczego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2021-12-21
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-12-21 09:02

Budowa budynku gospodarczego - hali

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję, iż w dniu 13.12.2021 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.512.2021 na budowę budynku gospodarczego - hali do przechowywania sprzętu wraz z infrastrukturą techniczną objętą opracowaniem na działce nr 23/40 obręb Gruta. 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji,

drukuj (Budowa budynku gospodarczego - hali)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2021-12-21
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-12-21 08:29
 • zmodyfikował: Kazimierz Sobótka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-21 09:00

Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Dusocinie

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję, iż w dniu 19.11.2021 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.483.2021 na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 146/24, obr. Dusocin gm. Grudziądz.

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z dniem opublikowania niniejszej informacji, na okres 14 dni udostępnia się treść przedmiotowej decyzji,

drukuj (Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Dusocinie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2021-11-22
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2021-11-22 14:15

Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję, iż w dniu 17.05.2021 r. została wydana decyzja nr 5.2021.ZRID na rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda

Budowa farmy fotowoltaicznej "Radzyń I"

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję, iż w dniu 17.05.2021 r. została wydana decyzja nr ŚB.6740.199.2021 na budowę farmy fotowoltaicznej "Radzyń I" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 79/3, obr. Radzyń Wybudowanie gm. Radzyń Chełmiński

Rozbudowa dróg gminnych Nr 040151C relacji Pieńki Królewskie – Biały Bór, oraz drogi Nr 040473C, 040474C relacji Biały Bór – Biały Bór

 

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.) informuje, iż w dniu 18.04.2018 r. wydał Decyzję Nr 2.2018.ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 040151C relacji Pieńki Królewskie – Biały Bór, oraz drogi Nr 040473C, 040474C relacji Biały Bór – Biały Bór”, na działkach:

- obręb Biały Bór: 2/1, 3/4, 3/7, 3/8, 3/9, 4, 5, 6, 7/1, 7/3, 8/1, 9, 10/1, 10/2, 11, 13/3, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/5, 17/6, 18/8, 20/3, 23/3;

- obręb Pieńki Królewskie: 75/15, 75/16, 75/18, 75/19, 75/23, 76/1, 79, 82/1, 82/10 i 83;

- obręb Mały Rudnik: 71.

 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 226, od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:30.

drukuj (Rozbudowa dróg gminnych Nr 040151C relacji Pieńki Królewskie – Biały Bór, oraz drogi Nr 040473C, 040474C relacji Biały Bór – Biały Bór)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Styczyńska
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2018-04-23 11:47
 • zmodyfikował: Marta Styczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-23 11:50

Rozbudowa zakładu uboju indyków o wydział produkcyjny rozbioru, konfekcjonowania oraz magazynowania mięsa

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j. ze zmianami) informuje, iż w dniu 05.04.2018 r. wydał decyzję o pozwoleniu na rozbudowę zakładu uboju indyków o wydział produkcyjny rozbioru, konfekcjonowania oraz magazynowania mięsa na działkach nr:

 

- obręb Linowo, gmina Świecie nad Osą: 45/8 i 45/97.

 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 225, od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

drukuj (Rozbudowa zakładu uboju indyków o wydział produkcyjny rozbioru, konfekcjonowania oraz magazynowania mięsa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Styczyńska
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2018-04-05 15:01
 • zmodyfikował: Marta Styczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-05 15:04

Modernizacja (przebudowa z rozbudową) Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j. ze zmianami) informuje, iż w dniu 28.03.2018 r. wydał decyzję o pozwoleniu na Modernizację (przebudowę z rozbudową) Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza na działkach nr:

 

- obręb Nowa Wieś: 111/2, 190/1, 190/3 i 190/4.  

 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 225, od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

 

drukuj (Modernizacja (przebudowa z rozbudową) Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Styczyńska
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2018-03-28 10:04
 • zmodyfikował: Marta Styczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-28 10:11

Rozbudowa drogi gminnej nr 040502C

Starosta Grudziądzki

 

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.) informuje, iż w dniu 14.09.2017 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040502C” na działkach nr:

- obręb Wałdowo Szlacheckie: 90/6, 90/10, 27/2, 140/3, 91/17, 91/10, 3097/1, 91/15, 91/14, 94/5, 94/3, 3097/2, 168, 3097/4, 188, 3096/8, 3096/9, 3096/1, 141/4, 138, 136, 134, 132, 130, 128, 126/1, 90/13, 141/3, 113/9, 90/24, 142, 153/2, 140/2, 90/25, 115, 83/11, 140/3, 153/1, 90/12, 141/2, 113/17, 113/19 i 114/5.

 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 226.

drukuj (Rozbudowa drogi gminnej nr 040502C)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Klempert
  data wytworzenia: 2017-09-25
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2017-09-25 11:47

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 03.07.2017 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk, na działkach

- obręb Biały Bór: 616, 618, 3040/7, 58, 619, 62/2, 620, 62/1,

- obręb Piaski: 43/2, 40/1, 46/6, 20, 29, 30, 139, 14/2, 16/17, 163, 151, 173, 13/5, 174, 37, 32/1, 12/3, 4/3, 179,

- obręb Kobylanka: 189, 167, 204/15, 199, 217, 191/3, 170, 179, 191/14, 191/10, 191/25, 191/23,

191/40, 212/3, 214/15, 214/4, 326, 300, 378/1, 381, 379, 382/1, 371.

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 226.

drukuj (Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stolp
  data wytworzenia: 2017-07-18
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2017-07-18 10:56

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz – Gać

Starosta Grudziądzki

 

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. ze zmianami) informuje, iż w dniu 05.05.2017 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz – Gać – etap I” oraz „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz – Gać – etap II” na działkach nr:

- obręb Wielkie Lniska:103, 25;

- obręb Węgrowo: 55, 85, 201/1, 153, 190/14, 190/32, 190/33, 155/6, 192/5, 192/4, 202/10, 202/11, 203/2, 167/1, 167/5, 167/3, 168/6, 168/7, 168/4, 168/8, 170/19, 170/5, 217/8, 201/1, 218/1, 218/2, 179 i 174/1.

 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 28 (nowy numer 226).

drukuj (Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz – Gać)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Pasik
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2017-05-08 14:31

Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn – Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 15.02.2017 r. wydał decyzję – pozwolenie na budowę przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn – Świecie nad Osą

Budowa zakładu magazynowania i konfekcjonowania rozpuszczalników

Budowa hali produkcyjnej, wiaty magazynowej, hali gospodarczej, budynku biurowo-socjalnego i 10 zbiorników magazynowych –Wielkie Lniska, gmina Grudziądz

 

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 04.11.2016r. Starosta Grudziądzki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą – budowę budynku hali produkcyjnej, wiaty magazynowej, hali gospodarczej, budynku biurowo-socjalnego i 10 zbiorników magazynowych wraz z osprzętem stanowiących zakład magazynowania i konfekcjonowania rozpuszczalników w miejscowości Wielkie Lniska, gmina Grudziądz. Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukuj (Budowa zakładu magazynowania i konfekcjonowania rozpuszczalników)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stolp
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2016-11-21 11:39

Budowa elektrowni wiatrowej „SZCZEPANKI (40/1)” - Szczepanki, gmina Łasin

Budowa elektrowni wiatrowej „SZCZEPANKI (40/1)” - Szczepanki, gmina Łasin

 

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 10.08.2016r. wydał decyzję – pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej „SZCZEPANKI (40/1)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 2,0 MW obręb Szczepanki, gmina Łasin. Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukuj (Budowa elektrowni wiatrowej „SZCZEPANKI (40/1)” - Szczepanki, gmina Łasin)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stolp
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2016-09-27 10:49

Budowa budynku inwentarskiego – chlewni na 1920 stanowisk produkcyjnych (222,6 DJP) ze szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 2200 m3

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 10.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą – budowę budynku inwentarskiego – chlewni na 1920 stanowisk produkcyjnych (222,6 DJP) ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 2200 m3 na działkach nr 45/7 i 45/9 w miejscowości Wybudowanie Łasińskie, gmina Łasin

Budowa VI etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie - Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą - budowę VI etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się z elektrowni wiatrowej EW5 i jej fundamentu obręb 0008 Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Budowa IV etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie - Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą - budowę IV etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się z elektrowni wiatrowej EW4 wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz zjazdem z drogi gminnej Nr 041513C obręb 0008 Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Budowa III etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie - Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą - budowę III etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się z elektrowni wiatrowej EW3 wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz zjazdem z niepublicznej drogi gminnej obręb 0008 Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Budowa II etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie - Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą - budowę II etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się z elektrowni wiatrowej EW2 wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz zjazdem z drogi powiatowej NR 1391C obręb 0008 Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Budowa I etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie - Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12.08.2016r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą - budowę I etapu inwestycji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Świecie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się z elektrowni wiatrowej EW1 wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz zjazdem z drogi gminnej NR 041517C obręb 0008 Partęczyny, gmina Świecie nad Osą

Rozbudowa stacji uzdatniania wody - Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 15.03.2016r. wydał decyzję – pozwolenie na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński.Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukuj (Rozbudowa stacji uzdatniania wody - Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stolp
  data wytworzenia: 2016-03-17
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2016-03-17 13:46

Rozbudowa istniejącej szklarni w Nowej Wsi, gmina Grudziądz

 

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)  informuje, iż w dniu 04.03.2016r. wydał decyzję – pozwolenie na rozbudowę istniejącej szklarni w miejscowości Nowa Wieś, gmina Grudziądz. Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są  do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukuj (Rozbudowa istniejącej szklarni w Nowej Wsi, gmina Grudziądz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stolp
  data wytworzenia: 2016-03-17
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2016-03-17 13:41

Przebudowa drogi gminnej Mały Rudnik – Szynych Nr 40539C

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 28.10.2015r. Starosta Powiatu Grudziądzkiego wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę drogi gminnej Mały Rudnik – Szynych Nr 40539C (kategoria XXV).

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukuj (Przebudowa drogi gminnej Mały Rudnik – Szynych Nr 40539C)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stolp
  data wytworzenia: 2015-11-06
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2015-11-06 07:43

Budowa budynku inwentarskiego tuczarni wraz z rozbudową istniejącego budynku inwentarskiego chlewni reprodukcyjnej oraz pięciu silosów zbożowych

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 07.08.2015 wydał decyzję – pozwolenie na budowę : budynku inwentarskiego tuczarni wraz z rozbudową istniejącego budynku inwentarskiego chlewni reprodukcyjnej oraz 5 silosów zbożowych wraz z infrastrukturą techniczną.

 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukuj (Budowa budynku inwentarskiego tuczarni wraz z rozbudową istniejącego budynku inwentarskiego chlewni reprodukcyjnej oraz pięciu silosów zbożowych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Golenia
  data wytworzenia: 2015-08-24
 • opublikował: Marta Styczyńska
  data publikacji: 2015-08-24 08:55

Rozbudowa wewnętrznej zakładowej sieci energetycznej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, gmina Grudziądz

Pozwolenie na budowę, dotyczące: rozbudowy wewnętrznej zakładowej sieci energetycznej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gmina Grudziądz.

Przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe (II etap inwestycji) w miejscowości Biały Bór, gmina Grudziądz

Pozwolenie na budowę, dotyczące: przebudowy istniejącej kotłowni na paliwo stałe.

Elektrownia wiatrowa w miejscowości Wielkie Lniska, gmina Grudziądz

Zmiana decyzji Starosty Powiatu Grudziądzkiego Nr AB.6740.6.2014 z dnia 09.01.2014r., dotyczącej pozwolenia na budowę jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową oraz zjazdem na drogę gminną.

Budowa dwóch chlewni: tuczarni i porodówki, czterech stalowych silosów paszowych, zbiornika żelbetowego, szczelnego na gnojówkę wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Pozwolenie na budowę dwóch chlewni: tuczarni i porodówki, czterech stalowych silosów paszowych, zbiornika żelbetowego, szczelnego na gnojówkę wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Pozwolenie na budowę stacji transformatorowej słupowej

Pozwolenie na budowę stacji transformatorowej słupowej wraz z kablami SN-15 kV i nN – inwestor Gospodarstwo Rolne „JARKO” Jarosław Zasuń

Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego (tuczarni)

Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego (tuczarni) (kategoria II), czterech zbiorników na zboże i pasze (silosy) (kategoria XIX) oraz wagi najazdowej (kategoria VIII) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kategoria I) w Plesewie – inwestor Przemysław Brzózkowski

Zmiana pozwolenia na budowę sieci wodociągowej

Zmiana pozwolenia na budowę sieci wodociągowej (dł. całk. 68 477 mb) i kanalizacji sanitarnej (dł. całk. 54 306 mb) wraz z przyłączami (kat. XXVI) (tj. dot. uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w m.: Świerkocin, Lisie Kąty, Mokre, Zakurzewo, Wielki Wełcz, Leśniewo, Dusocin w Gminie Grudziądz)

Budowa szklarni

Budowa szklarni o powierzchni użytkowej 10 282,65m2 wraz z wewnętrznym systemem gromadzenia wody opadowej w obiegu zamkniętym przy wykorzystaniu 10 wewnętrznych retencyjnych zbiorników stalowych o pojemności łącznej 780m3 oraz instalacją wodną; budowa łącznika między projektowaną szklarnią nr 6 a istniejącą szklarnią nr 1, budowa płyty żelbetowej na odpady roślinne wraz ze szczelnym zbiornikiem na odcieki na działkach nr 235/5 i 251/1 w m. Biały Bór obręb Biały Bór gmina Grudziądz

Farma Wiatrowa Gawłowice gmina Radzyń Chełmiński - IV Etap inwestycji

Starosta Grudziądzki informuje, w dniu 24.12.2014 wydał decyzję o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Gawłowice gmina Radzyń Chełmiński - IV Etap inwestycji

Instalacja fotowoltaiczna w Dąbrówce Królewskiej

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 08.12.2014 wydał decyzję – pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW ( działka nr 19/2 ) wraz infrastrukturą towarzyszącą (instalacje i sieci elektroenergetyczne, stacja trafo) ( kategoria VIII ) oraz budowę zjazdu na drogę gminną ( działka nr 9/1 ) ( kategoria IV ); na działkach nr 19/2 i 9/1 – obręb Dąbrówka Królewska, gmina Gruta

Budowa budynku inwentarskiego (tuczarni), czterech zbiorników na zboże i pasze (silosy) oraz wagi najazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Plesewie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 01 września 2014r. wydał decyzję – pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego (tuczarni) (kategoria II), czterech zbiorników na zboże i pasze (silosy) (kategoria XIX) oraz wagi najazdowej (kategoria VIII) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Plesewo

Sieć wodociągowa Bursztynowo – Rychnowo dla gminy Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 30 lipca 2014r. wydał decyzję – pozwolenie na budowę sieci wodociągowej Bursztynowo – Rychnowo o długości ca 3 350,0 m. Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Kable energetyczne dla elektrowni wiatrowych

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12 maja 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę połączenia podziemnymi kablami energetycznymi średniego napięcia i światłowodami elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową (GPO FW Radzyń Chełmiński) - część wschodnia

Linia kablowa wysokiego napięcia

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę linii kablowej wysokiego napięcia w miejscowości Radzyń Wybudowanie

Kable energetyczne dla elektrowni wiatrowych

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 26 marca 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę połączenia podziemnymi kablami energetycznymi średniego napięcia i światłowodami elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową (GPO FW Radzyń Chełmiński)

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 26 marca 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 9 o mocy 3 MW w miejscowości Mazanki gm. Radzyń Chełmiński

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 14 lutego 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 11 o mocy 3 MW w miejscowości Rywałd gm. Radzyń Chełmiński

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 17 lutego 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 7 o mocy 3 MW w miejscowości Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński

Kable energetyczne dla elektrowni wiatrowych

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 3 lutego 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę połączenia podziemnymi kablami energetycznymi średniego napięcia i światłowodami elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową (GPO FW Radzyń Chełmiński) - część zachodnia

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 7 lutego 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 0,5 MW w miejscowości Wielkie Lniska gm. Grudziądz - działki nr 69, 68

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 9 stycznia 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 1,53 MW w miejscowości Wielkie Lniska gm. Grudziądz - działki nr 62, 19

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 2 o mocy 3 MW w miejscowości Nowy Dwór i Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 26/13 obręb Nowy Dwór i nr 30 obręb Zakrzewo

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 3 o mocy 3 MW w miejscowości Nowy Dwór gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 26/10, 26/1, 26/12, 26/9

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 4 o mocy 3 MW w miejscowości Nowy Dwór gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 30/4, 26/11, 34

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 27grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 5 o mocy 3 MW w miejscowości Zielnowo gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 174, 181, 183/1, 189

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 27grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 6 o mocy 3 MW w miejscowości Zielnowo gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 170, 174, 169/1

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 27grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 8 o mocy 3 MW w miejscowości Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 72/2, 80

Elektrownia wiatrowa

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej nr 10 o mocy 3 MW w miejscowości Gołębiewko gm. Radzyń Chełmiński - działki nr 140, 148, 139

Główny Punkt Odbioru (GPO) w Radzyniu Wybudowanie

Starosta Grudziądzki w dniu 8 stycznia 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę Głównego Punktu Odbioru (GPO) transformującego napięcie średnie na napięcie wysokie wraz z budową zjazdu na drogę gminną - działki nr 54/1, 74 obręb Radzyń Wybudowanie

Elektrownia wiatrowa w Radzyniu Chełmińskim

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 8 stycznia 2014 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wchodzącej w skład farmy wiatrowej Radzyń Chełmiński

Elektrownia wiatrowa w Radzyniu Chełmińskim

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wchodzącej w skład farmy wiatrowej Radzyń Chełmiński

Elektrownia wiatrowa w miejscowości Skurgwy gm. Rogóźno

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 3 kwietnia wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW w miejscowości Skurgwy gm. Rogóźno

Farma Wiatrowa - Gawłowice gm. Radzyń Chełmiński - III Etap

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12 lutego 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę Farmy Wiatrowej - Gawłowice gm. Radzyń Chełmiński - III Etap inwestycji

Farma Wiatrowa - Gawłowice gm. Radzyń Chełmiński - II Etap

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 14 stycznia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę Farmy Wiatrowej - Gawłowice gm. Radzyń Chełmiński - II Etap inwestycji

Budowa budynku inwentarskiego i silosów paszowych

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 14 stycznia 2013 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego, silosów paszowych o pojemności 24 ton każdy (3 szt.) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 45/3 obręb Wybudowanie Łasińskie gm. Łasin

Zmiana pozwolenia na budowę Farmy Wiatrowej w Świeciu nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12 czerwca 2012 r. zmienił decyzję - pozwolenie na budowę Farmy Wiatrowej - I Etap na terenie gminy Świecie nad Osą

Budowa elektrowni wiatrowej

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 17 maja 2012 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, zjazdem z drogi powiatowej, stację trafo i kontrolno pomiarową, sieciami energetycznymi SN i nN na terenie miejscowości Wydrzno i Wybudowanie Łasińskie

Budowa zjadów z dróg powiatowych

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 22 marca 2012 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę zjazdów z dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz - Nicwałd (5 szt.) oraz 1384C Pokrzywno - Słup (2 szt.)

Farma wiatrowa Gawłowice

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 6 lutego 2012 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę Farmy Wiatrowej Gawłowice - I etap inwestycji

Farma wiatrowa w Boguszewie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 6 lutego 2012 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę Farmy Wiatrowej - Faza 2 w miejscowości Boguszewo gm. Gruta

Kompostownia pryzmowa w Boguszewie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 11 stycznia 2012 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę kompostowni pryzmowej w miejscowości Boguszewo gm. Gruta

Biogazownia rolnicza w Mełnie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. zmienił decyzję - pozwolenie na budowę biogazowni rolniczej o mocy 1,36 MW w miejscowości Mełno wraz z infrastrukturą techniczną

Gorzelnia rolnicza

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 23 września 2011 r. zmienił decyzję - pozwolenie na budowę gorzelni rolniczej w miejscowości Mełno wraz z infrastrukturą techniczną

Blacharnia samochodowa

Starosta Grudziądzki informuje,iż w dniu 23 września 2011 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę budynku usługowego blacharni samochodowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mały Rudnik gm. Grudziądz

Budowa farmy wiatrowej w Linowie - linii kablowej 30 kV

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 15 września 2011 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę na IV etap inwestycji obejmujący budowę farmy wiatrowej w Linowie gm. Świecie nad Osą - linii kablowej 30 KV

Chlewnia reprodukcyjna dla trzody chlewnej - DJP 60,2 wraz z zamkniętym szczelnym zbiornikiem na gnojowicę w miejscowości Goczałki gmina Łasin

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2011 r. wydał decyzję - pozwolenie na budowę chlewni reprodukcyjnej dla trzody chlewnej - DJP 60,2 wraz z zamkniętym szczelnym zbiornikiem na gnojowicę w miejscowości Goczałki gmina Łasin, z wniosku Adama Korczaka

Przebudowa części pomieszczeń istniejącego warsztatu samochodowego w celu dokonywania recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz demontażu sprzętu elektronicznego

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 4 lipca 2011 r. wydał decyzję na przebudowę części pomieszczeń istniejącego warsztatu samochodowego w celu dokonywania recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz demontażu sprzętu elektronicznego w miejscowości Ruda gmina Grudziądz, z wniosku Kazimierza Wiśniewskiego

Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) składowiska odpadów komunalnych w Zakurzewie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 27 maja 2011 r. wydał decyzję na rozbudowę wraz z przebudową (modernizacją) składowiska odpadów komunalnych w Zakurzewie koło Grudziądza, z wniosku Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Świerkocin

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 2 maja 2011 r. wydał decyzję o zmianie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji saniatarnej grawitacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków z przewodem tlocznym dla miejscowości Nowa Wieś - Świerkocin gm.Grudziądz

Rozbudowa i przebudowa odlewni

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2011 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę i przebudowę istniejącej odlewni żeliwa "SOLIDUS" w Wałdowie Szlacheckim

Budowa stacji elektroenergetycznej

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 4 marca 2011 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji elektroenergetycznej 30/110 kV Linowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa farmy Wiatrowej

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 25 stycznia 2011 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę 22 elektrowni wiatrowych, sieci dróg dojazdowych do wież i placów manewrowych oraz linii kablowej 30 kV i linii optotelekomunikacyjnej w miejscowości Linowo i Bursztynowo gm. Świecie nad Osą

Przebudowa drogi gminnej nr 40130 C Gać – Węgrowo

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej nr 40130 C Gać – Węgrowo z odwodnieniem nawierzchni oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą

Budowa 6 zbiorników stalowych na terenie Mueller Fabryka Świec S.A. w Białym Borze

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 12 lipca 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę 6 zbiorników stalowych typowych na parafinę wraz z fundamentem żelbetowym oraz instalacjami technologicznymi na terenie Mueller Fabryka Świec S.A. w Białym Borze

Budowa i przebudowa parku rozrywki "RANCHO"w Kobylance

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę i rozbudowę parku rozrywki „RANCHO” w Kobylance gm. Grudziądz

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041523C w miejscowości Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 041523C w miejscowości Świecie nad Osą

Budowa zakładu produkcyjnego atrykułów spożywczych w Kneblowie

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych na bazie boczku i warzyw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński – działka nr 161/6

Budowa lakierni z komorą lakierniczą w Małym Rudniku

Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę lakierni z komorą lakierniczą typ YS-50A na działce nr 81/4 w miejscowości Mały Rudnik gm. Grudziądz
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup - Świecie nad Osą
Starosta Grudziądzki informuje, iż w dniu 27 lipca 2009 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1405C Słup - Świecie nad Osą
Budowa biogazowni o mocy 2 MW na działce nr 79/25 w Rogóźnie Zamku
Starosta Grudziądzki informuje, iż wydał decyzję zmieniającą decyzję Starosty Grudziądzkiego nr AB.7351-381-2008 z dnia 3 listopada 2008 r. dotyczącą pozwolenia na budowę biogazowni na działce nr 79/25 w miejscowości Rogóźno Zamek obręb Rogóźno Zamek gmina Rogóźno poprzez objęcie pozwoleniem na budowę instalacji kanalizacji deszczowej
Budowa biogazowni o mocy 2 MW na działce nr 79/25 w Rogóźnie Zamku
Starosta Grudziądzki zawiadamia, iż przystąpił w dniu 20 stycznia 2009 r. do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni o mocy 2 MW na działce nr 79/25 w Rogóźnie Zamku”

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 143936
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-07 12:28:15