Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Budowa biogazowni o mocy 2 MW na działce nr 79/25 w Rogóźnie Zamku

Starosta Grudziądzki,

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
 
działając na podstawie art. 33 – 36, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, iż przystąpił w dniu 20 stycznia 2009 r. do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni o mocy 2 MW na działce nr 79/25 w Rogóźnie Zamku”.
Ponowna ocena oddziaływania na środowiskoprzeprowadzana jest w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Grudziądzkiego Nr AB.7351-381-2008 z dnia 3 listopada 2008 r. dotyczącej pozwolenia na budowę biogazowni na działce nr 79/25 w miejscowości Rogóźno Zamek obręb Rogóźno Zamek gmina Rogóźno poprzez objęcie pozwoleniem na budowę instalacji kanalizacji deszczowej, dla inwestora – Młyny Szczepanki Sp z o.o. Szczepanki 3, 86-320 Łasin.
Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Starosta Grudziądzki, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie wyłożona jest do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27A. Uwagi i wnioski można składać pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

drukuj (Budowa biogazowni o mocy 2 MW na działce nr 79/25 w Rogóźnie Zamku)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
    data wytworzenia: 2009-01-29
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-01-29 10:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-29 10:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 143941
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-07 12:28:15