Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje projektu programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014. W  związku z tym  zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)do zapoznania się z projektem „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014”. Informuję, że możliwe jest zgłaszanie ewentualnych uwag bądź też sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do dnia 22 października 2013 r. w formie  pisemnej w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, pok. 25;

- wysłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86- 300 Grudziądz;

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „program współpracy na rok 2014”.

Do pobrania:

- uchwała Nr 56/53/2013 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014;

- projekt „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014 – (załącznik do uchwały Nr 56/53/2013 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 września 2013 r.).

 

STAROSTA

/-/ Marek Szczepanowski

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-10-01 15:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-10-01 15:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58340
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-08 11:55:05