Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Rozpoczęcie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. W związku z tym zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do zapoznania się z projektem „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ”.

Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swoich zadań ustawowych
w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

1) pisemnej;

Uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie od dnia 21.10.2019 r. do dnia 04.11.2019 r.
w formie  pisemnej w następujący sposób:

1) pisemnie

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, pok. 220;

- pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86- 300 Grudziądz;

- pocztą elektroniczną na adres: bip@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „roczny program współpracy na rok 2020 ”.

Do pobrania:

- uchwała Nr  23/66/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 października  2019 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ”.

- projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020” – (załącznik do uchwały Nr 23/66/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 października  2019 r.).

                                                                                                                                            Starosta

                                                                                                                                  /-/  Adam Olejnik

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
    data wytworzenia: 2019-10-21
  • opublikował: Dawid Banasiak
    data publikacji: 2019-10-22 08:03

Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
    data publikacji: 2019-10-22 08:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32642
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-13 16:27