Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zaproszenie do złożenia oferty pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”

                                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 8

                                       do zarządzenia nr 9a/2014

                                                                                        z dnia 30 kwietnia 2014 r.

                                                                                                                          Łasin, dnia 22.07.2016.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kazimierza Jagiellończyka

ul. Odrodzenia Polski 3

86-320 Łasin                                                                                    

                                                                                              

P. 272.2.2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

 1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
 2. Opracowanie studium wykonalności

dotyczących projektu pn. Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, cel tematyczny: 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, zgodnie z ogłoszonym konkursem.

Termin realizacji: zgodnie z terminem składania wniosków ogłoszonym przez Instytucje Zarządzająca RPO.

1. Ofertę należy złożyć:

      a) w siedzibie Zamawiającego – ul. Odrodzenia Polski 3, 86 – 320 Łasin, sekretariat,   lub

      b) faksem na numer 056 466 4242, lub

      c) e-mailem na adres:  zsplasinzamowienia@wp.pl

       w terminie do dnia 29.07.2016. do godz.14.00.

2.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

     Kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa cena.

     Oferta powinna zawierać projekt umowy.

3.  Ofertę złożyć należy na dołączonym do zaproszenia wzorze formularza ofertowego.

4.  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

    - w sprawach formalnych: Anna Rybarczyk– tel 56 466 42 42       w godz.8.00-14.00

   - w sprawach merytorycznych: Michał Rymacki – tel 56 466 42 42   w godz.8.00-14.00

                                                              

 

                                                                            /-/ Bernadeta Klonowska  

                                                                                    Dyrektor ZSP

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rybarczyk
  data wytworzenia: 2016-07-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-22 11:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-22 11:48

Zaproszenie do złożenia oferty pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-22 11:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 263805
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-20 23:09