Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Grudziądz, dnia 17 stycznia 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądz, ul. Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2222.), zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionej niżej inwestycji:

 

  1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w km 0+000 ÷ 7+718.

 

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

 

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Ostateczny termin zgłoszeń upływa po 60 dniach od dnia ukazania się ogłoszenia.  

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

 

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Paderewskiego 233

86 – 300 Grudziądz

 

Informacje dotyczące planowanych inwestycji drogowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 46 48 257.

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a w/c ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

 

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Informuję również, iż w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia tut. Zarząd Dróg nie będzie lokalizował w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych.

 

Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze decyzji, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7ab-7k ustawy o drogach publicznych.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu

Janusz Różański

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Tadych
    data wytworzenia: 2018-01-17
  • opublikował: Dawid Banasiak
    data publikacji: 2018-01-17 09:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13628
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-17 09:17