Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu informuje, że w dniu 25 września 2007r. zostały zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym. 2007/2008.

W postępowaniu złożono 9 ofert przez następujących Wykonawców:

 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-318 Rogóźno

 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD Sp. z o.o., ul. Nowodworska 25, 82-300 Elbląg

 3. Kółko Rolnicze w Radzyniu Chełmińskim, Fijewo 8, 87-220 Radzyń Chełm.

 4. Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman, ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa

 5. Firma Spedycyjno-Usługowa Ryszard Berent, 86-300 Mełno 31

 6. Z.U.H. Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15

 7. Firma „PIĄTEK” Wiesława Piątek, ul. B. Prusa 14/1, 86-300 Grudziądz

 8. AUTOTRANSPPORT W. Szok, ul. Kujawska 3b/27, 86-300 Grudziądz

 9. Usługi Transportowe Bogdan Maron, Bursztynowo, 86-341 Świecie nad Osą

Rozpatrywano 14 zadań:

Zadanie A. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P-1 nr 1 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 064 samochodem Jelcz lub równoważne, - wpłynęła 1 oferta od firmy AUTOTRANSPORT Wiesław Szok, ul. Kujawska 3b/27, 86-300 Grudziądz

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie B. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 2 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 011 samochodem Jelcz lub równoważne, - wpłynęła 1 oferta od formy Usługi Transportowe Bogdan Maron, Bursztynowo, 86-341 Świecie nad Osą.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie C. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 3 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 011 samochodem Jelcz lub równoważne, - wpłynęła 1 oferta od Firmy PIĄTEK Wiesława Piątek, ul. B. Prusa 14/1, 86-300 Grudziądz.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie E. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 5 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 064 samochodem Jelcz  lub równoważne, - wpłynęła 1 oferta od firmy AUTOTRANSPORT Wiesław Szok, ul. Kujawska 3b/27, 86-300 Grudziądz.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie F. odśnieżanie pługami lekkimi zamontowanymi do ciągnika w gminie Rogóźno i Gruta, - wpłynęła 1 oferta od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-318 Rogóźno.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie I. odśnieżanie spycharkami, koparko – spycharkami o mocy 58 – 110 kW (70 – 80 kM) (typu Ostrówek lub równoważne) w gminie Gruta , Łasin i Rogóźno, - wpłynęła 1 oferta od Z.U.H. Budowa, Utrzymanie Dróg, Jarosław Chmielewski, Zawda 15.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie J. załadunek mieszaniny piasku i soli na piaskarki, ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m na składowisku PZD w Grudziądzu, - wpłynęła 1 oferta od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-318 Rogóźno.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie K. zakup i dostawę piasku wraz z wykonaniem mieszanki w ilości do 1500 Mg, - wpłynęła 1 oferta od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-328 Rogóźno.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie L. zakup i dostawę żużla w ilości do 160 Mg, - wpłynęła 1 oferta od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-318 Rogóźno.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie Ł. zakup i dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości do 300 Mg, - wpłynęły 2 oferty od:

 • Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TRAMAD Sp. z o.o., ul. Nowodworska 25, 82-300 Elbląg. Oferta uzyskała 100 pkt.
 • Przedsiębiorstwa Chemicznego Cheman, ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa. Oferta uzyskała 79,13 pkt.

   Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TRAMAD z Elbląga ponieważ była najkorzystniejsza cenowo i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie M. odśnieżanie spycharkami o mocy 44– 61 kW (60 – 82 kM) (typu Białoruś lub równoważne) w gminach: Świecie n.Osą, Gruta i Radzyń Chełmiński, - wpłynęła 1 oferta od Firmy Spedycyjno – Usługowej Ryszard Berent, 86-330 Mełno 31.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie N. odśnieżanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub równoważne) w gminach: Świecie nad Osą i Radzyń Chełmiński, - wpłynęła 1 oferta od Z.U.H Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie P. odśnieżanie ciągnikiem typu Case o mocy 140 - 207 kW lub równoważne z pługiem w gminie Grudziądz i Radzyń Chełmiński, - wpłynęła 1 oferta od Z.U.H Jarosław Chmielewski, Zawda 15.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Zadanie Z. składowanie mieszanki piasku z solą w ilości 150 Mg w miejscowości Radzyń Chełmiński wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m (25 piaskarek po 6 ton), - wpłynęła 1 oferta od Kółka Rolniczego w Radzyniu Chełmińskim, Fijewo 8, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.

Na zadania:

D. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P – 1 nr 4 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 064 samochodem Jelcz lub równoważne,

G. odśnieżanie pługami średnimi typu POD – 5 zamontowanymi do samochodów Jelcz lub równoważne, o ładowności 10 Mg, - 1szt.,

H. odśnieżanie pługami średnimi typu POD – 5 zamontowanymi do samochodów Jelcz lub równoważne, o ładowności 10 Mg, - 1 szt.,

O. odśnieżanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub równoważne) w gminie Grudziądz i Gruta,

R. odśnieżanie ciągnikiem typu Ursus 1624 o mocy 130 kW  lub równoważne z pługiem w gminie Radzyń Chełmiński,

S. odśnieżanie ciągnikiem typu Ursus 1224 o mocy 110 kW lub równoważne z pługiem na drogach nr:  1407C, 1408C, 1409C, 1410C,

T. odśnieżanie ciągnikiem o mocy 68 – 100 kW lub równoważne z pługiem (spycharka) na drogach: 1373C, 1374C, 1375C, 1376C, 1377C, 1389C, 1390C,

U. odśnieżanie ciągnikiem o mocy 68 – 130 kW lub równoważne z pługiem (spycharka) na drogach: 1369CC, 1368C, 1386C, 1387C, 1388C, 1365C,

W. składowanie mieszanki piasku z solą w ilości 400 Mg w miejscowości Świecie nad Osą wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m (67 piaskarek po 6 ton),

nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

W związku z tym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) komisja unieważniła postępowanie za zadania: D, G, H, O, R, S, T, U, W.

                                                                               Kierownik PZD

                                                                        /-/ Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Różański
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-27 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-27 14:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 398608
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02