Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Nabór na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO PRACY

Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego,

Edukacji i Zamówień Publicznych 

1.      Wymagania niezbędne: określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.  U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

2.      Wymagania dodatkowe:

a. wyższe mile widziane specjalności – prawo, administracja, ekonomia, rozwój regionalny, integracja z unią europejską, dziennikarstwo.

b. doświadczenie zawodowe w pracy związanej z promocją i zamówieniami publicznymi,

c. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d. odpowiedzialność, sumienność, operatywność, komunikatywność, samodzielność,

e. znajomość lokalnej tematyki społecznej i gospodarczej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, organizowanie i uczestniczenie w przetargach,

b. przekazywanie mediom informacji o działalności Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,

c. uczestnictwo w działaniach mających na celu promocję i rozwój Powiatu,

d. współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4. Wymagane dokumenty:

a. życiorys,

b. list motywacyjny,

c. dokument poświadczający wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,

d. oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na adres : Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1; 86-300 Grudziądz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor”  w terminie do dnia 1 października 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl.) na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)

                                           SEKRETARZ

                                   /-/ Bożesław Tafelski

drukuj (Nabór na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-14 14:35
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-09-14 14:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 476999
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-31 13:43