Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Nabór na stanowisko Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO PRACY

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  

1.      Wymagania niezbędne: określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.  U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

2.      Wymagania dodatkowe:

a. wyższe geodezyjne, uprawnienia z zakresu geodezji i kartografii,

b. doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku – wykonywanie prac polowych i opracowywanie kameralne pomiarów sytuacyjnych-wysokościowych, opracowanie map wielkoskalowych  w postaci analogowej i cyfrowej, 

c.   wiedza z zakresu przygotowania robót geodezyjnych,

d.   umiejętność wykonywania opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

e.   znajomość środowiska MikroStation, z aplikacją inzas,

f.   znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, instrukcje geodezyjne,

g.  odpowiedzialność, sumienność, operatywność, komunikatywność, samodzielność,

h.   znajomość zasad prowadzenia archiwum geodezyjnego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. obsługa geodetów i klientów w archiwum geodezyjnym Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej.

b. prowadzenie archiwum geodezyjnego,

c.  przygotowanie dokumentacji do wykonania prac geodezyjnych.

4. Wymagane dokumenty:

a. życiorys,

b. list motywacyjny,

c. dokument poświadczający wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,

d. oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na adres : Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1; 86-300 Grudziądz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor”  w terminie do dnia 1 października 2007 r.   

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/.) na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)

                                       SEKRETARZ

                              /-/ Bożesław Tafelski

drukuj (Nabór na stanowisko Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-14 14:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-09-14 14:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 559502
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-19 14:37:47