Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

AKTUALNOŚCI

Stronicowanie

 • Informacja o wszczęciu postępowania

  2017.09.25
  Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę mostu, wykonanie odwodnienia przyczółków oraz regulację Osy w ramach budowy ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 55 w miejscowościach Mokre, Świerkocin i Lisie Kąty gm. Grudziądz
 • Ogłoszenie

  2017.09.22
  Rozpoczęcie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 • Informacja o wszczęciu postępowania

  2017.09.22
  Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni zlokalizowanej na terenie Młynów Szczepanki Sp. z o.o. do ziemi – nieużytku na działce nr 45/2 obręb Szczepanki gm. Łasin
 • Ogłoszenie

  2017.09.18
  Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 • Ogłoszenie o przetargu

  2017.09.15
  Starosta Grudziądzki ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lisich Kątach, gmina Grudziądz. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarto w załączniku.

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4398492
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-22 09:49:12