Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

AKTUALNOŚCI

Stronicowanie

 • Ogłoszenie

  2015.12.15
  Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 • Ogłoszenie

  2015.12.03
  Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członów komisji konkursowej

  2015.11.20
  Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
 • Ogłoszenie

  2015.11.20
  W dniu 20 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 20/61/2015 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
 • Roczny program współpracy na rok 2016 uchwalony

  2015.11.20
  W dniu 20 listopada 2015 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 • Petycja

  2015.11.20
  Petycja z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie badań technicznych pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche
 • Obwieszczenie

  2015.11.16
  Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 i 3 zlokalizowanych na działce nr 56/4 i nr 54/9 w miejscowości Wielkie Lniska gm. Grudziądz

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4347177
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-22 09:49:12