Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

AKTUALNOŚCI

Stronicowanie

 • Ogłoszenie

  2015.11.20
  W dniu 20 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 20/61/2015 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
 • Roczny program współpracy na rok 2016 uchwalony

  2015.11.20
  W dniu 20 listopada 2015 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 • Petycja

  2015.11.20
  Petycja z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie badań technicznych pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche
 • Obwieszczenie

  2015.11.16
  Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 i 3 zlokalizowanych na działce nr 56/4 i nr 54/9 w miejscowości Wielkie Lniska gm. Grudziądz
 • Obwieszczenie

  2015.11.13
  Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Starosta Grudziądzki podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego na lata 2015 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2024
 • Ogłoszenie

  2015.11.13
  Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4457975
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-22 09:49:12