Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z budynku produkcyjnego AGRO ON Polska Sp. z o.o., ul. Murowa 59/3, 86-300 Grudziądz położonego w Kneblowie (działka nr 161/6, obręb Kneblowo)
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń melioracyjnych (rowu melioracji wodnych szczegółowych oznaczonego wg ewidencji symbolem R-R-A-3) z terenu Magazynu położonego w Radzyniu Chełmińskim (działka nr geod. 466)
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego o powierzchni 600,00 m2 , na terenie działki nr 615/31 w miejscowości Biały Bór, gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi oraz pozwolenia na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych z terenu Centrum Dystrybucyjnego w Białym Borze
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście przewodami kanliazacyjnymi i wodociągowymi po urządzeniami wodnymi
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z rzeki Wisły w km 827+820 dla celów technologicznych budowy autostrady A1 w km 95+800
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń melioracyjnych (rowu melioracji wodnych szczegółowych oznaczonego wg ewidencji symbolem R-1-3-1) ) z hali sportowej przy Zespole Szkół Gminnych w Grucie na działce nr geod. 48/3, gm. Gruta
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej na brzegu Jeziora Mełno w miejscowości Słup (działka nr 342/2), gm. Gruta.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-07-10 23:10
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni nr 2A, na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych (działka nr 45/13) w miejscowości Gruta, gm. Gruta
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego o powierzchni 1.260,00 m2 , na terenie działek nr 188/7 i 188/9 w miejscowości Gogolin, gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego o powierzchni 2 600 m2 , na terenie działki nr 30/10 w miejscowości Skarszewy, gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 041414C Gołębiewko – Szumiłowo na Strudze Radzyńskiej (km 14+385) na przepust rurowy w miejscowości Gołębiewko, gm Gruta

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-06-01 08:13
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego o powierzchni 5 200 m2 , na terenie działki nr 182/5 w miejscowości Kobylanka, gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i drenażowych z terenu Szkoły Podstawowej w Linowie wraz z wykonaniem wylotu do cieku Struga Radzyńska, gm. Świecie nad Osą
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracji wodnych szczegółowych „Rów Cegielniany” ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Świerkocinie
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – studni nr 1 na terenie osady leśnej w miejscowości Biały Bór, gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego o powierzchni 1 000 m2 , na terenie działki nr 180/2 w miejscowości Kobylanka, gm. Grudziądz

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-02-05 10:15
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – studni nr 1 i 3 na ujęciu miejskim w Radzyniu Chełmińskim, gm. Radzyń Chełmiński
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – studni nr 2 i 3 na ujęciu wiejskim w Szumiłowie, gm. Radzyń Chełmiński
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z odwodnienia fundamentów infrastruktury technicznej oraz wód opadowych z terenu projektowanej biogazowi na działce 79/25 w Rogóźnie Zamku gm. Rogóźno do przepływowego zbiornika wodnego wraz z wykonaniem wylotu z kanalizacji deszczowej
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – trzech stawów rekreacyjnych z hodowlą ryb o powierzchni 3750 m2 , 3600 m2 , 5800 m2, na terenie działki nr 242/6 w Piaskach obręb Kobylanka, gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia wodociągu pod dnem rzeki Osy w miejscowościach Kłódka Szlachecka (dz. nr 301/1) i Rogóźno Zamek (dz. nr 10)
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z punktu usługowego – sklepu do ziemi, poprzez projektowaną przydomową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Mały Rudnik, dz. nr 2/21, gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego o powierzchni 257 m2 na działce nr 155/11 obręb Węgrowo, położonej w miejscowości Gać, gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych i przemysłowych do ziemi z terenu Centrum Dystrybucyjnego w Białym Borze
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego o powierzchni 410 m2 na działce nr 222/8 obręb Węgrowo, gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego o powierzchni 240 m2 na działce nr 103 obręb Linowo, gm. Świecie nad Osą
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi z parkingu dla samochodów ciężarowych w miejscowości Szczepanki gm. Łasin (działka nr 7/1) związanego z obsługą zajazdu – motelu BUMERANG
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z budynków magazynowych wraz z zapleczem socjalnym do ziemi, poprzez projektowaną przydomową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Wielkie Lniska, dz. nr 37/14, gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego o powierzchni 250 m2, działka nr 200/7 w miejscowości Węgrowo; gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z Zakładu Produkcji Styropianu wraz z wykonaniem wylotu do rowu melioracji wodnych szczegółowych oznaczonego wg ewidencji symbolem R-2, w miejscowości Zakrzewo, gm. Radzyń Chełmiński
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wymianę obudów studni głębinowych i odprowadzanie wód popłucznych do studni chłonnych w obiekcie Stacji uzdatniania wody we wsi Przesławice, gm. Łasin
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór i odprowadzanie wód podziemnych dla potrzeb ogrzewania budynku mieszkalnego w miejscowości Węgrowo, gm. Grudziądz (działka nr 204/18)
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór i odprowadzanie wód podziemnych dla potrzeb ogrzewania budynku mieszkalnego w m. Węgrowo, gm. Grudziądz (działka nr 204/19)
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rybnego o wymiarach 75 ×25, działka nr 26/4, obręb Pieńki Królewskie, gm. Grudziądz
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych wraz z wykonaniem wylotu do rowu melioracji wodnych szczegółowych oznaczonego wg ewidencji symbolem R-8, w miejscowości Salno na terenie działki nr 158/86, obręb Dąbrówka Królewska gm. Gruta
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – trzech stawów w miejscowości Mały Rudnik na działce nr 100/4
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do gruntu z terenu modernizowanej stacji paliw PKN „ORLEN” w m. Łasin, ul. Grudziądzka 11, dz. nr 300/1

komentarze (0) (Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego)

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rurociągu melioracji wodnych szczegółowych w trasie rowu oznaczonego symbolem R-R-E-3 na terenie działki nr 108, obręb Janowo
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację części rowu R-8 w Salnie obręb Dąbrówka Królewska, gm. Gruta (działka 158/86)
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: ”Regulacja rzeki Młynówki w km 0+000 – 8+400” na terenie gruntów gminy Grudziądz.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia położonego na terenie stacji paliw w Kłódce oraz na odprowadzenie do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu stacji paliw
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie modernizacji Rowu Cegielnianego na terenie gruntów wsi Świerkocin gm. Grudziądz

« poprzednia strona   następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 460835
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-06 13:29:11