Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2010 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
 
W dniu 11 stycznia 2010 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2010 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
 
1. KULTURY, SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
oraz
2. UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
 
Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz,  pok. 25, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania - osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 16 lutego 2010 r.
Szczegóły dotyczące konkursów zawarte są w uchwale Nr 68/2/2010 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 stycznia 2010 r. Załączamy również wzór oferty i sprawozdania  (do pobrania poniżej).
- druk oferty - wzór; (doc) (pdf)
- druk sprawozdania - wzór (doc) (pdf).
 
Dodatkowe informacje dotyczące konkursów można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1, pok. 30 lub 33, tel.  056 45 14 404  056 45 14 404 lub 431.
 

drukuj (Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
    data wytworzenia: 2010-01-12
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-01-12 10:11
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-12 10:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 103056
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-23 12:25