Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zawiadomienie

GN-7430-226/2010/2011

Grudziądz, dnia 19 września 2011 r.

 
ZAWIADOMIENIE

 Starosta Grudziądzki

zawiadamia, że w pokoju nr 37, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1, w  terminie od 26.09.2011 r. do 14.10.2011 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków dotyczący budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych położonych na terenie Gminy Rogóźno,

Dokumentacja tego projektu składająca się z:

-kartotek budynków, kartotek lokali,

-mapy ewidencyjnej

opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1282 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Wiatrowski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-09-21 11:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-21 11:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 105406
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-16 13:30