Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40147c Biały Bór – Mały Rudnik

Starosta Powiatu                                             Grudziądz, dnia 05.05.2014r.

Grudziądzkiego

ul. Małomłyńska 1   

86-300 Grudziądz

 

AB.6740.1.ZRID.2014

 

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wydaniu Decyzji Nr 1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29.04.2014r.

(spr. AB.6740.1.ZRID.2014)

 

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 29.04.2014r. została wydana Decyzja Nr 1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spr. AB.6740.1.ZRID.2014) p.n. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór - Mały Rudnik realizowana w ramach projektu Gminy Grudziądz pod nazwą :„PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 40147C BIAŁY BÓR – MAŁY RUDNIK””.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz.

Numery ewidencyjne działek objętych przedmiotową inwestycją:

1. Działki przeznaczone pod inwestycję w całości:

- obręb 0001 Biały Bór: 63/6, 64/10, 64/12, 64/14, 64/16, 64/18, 72/5, 73/10, 73/12, 73/14, 76;

- obręb 0009 Mały Rudnik: 116/5, 116/7, 116/9, 117/8, 117/10, 117/12, 117/14, 118/27, 118/29, 118/31, 118/33, 118/35, 119, 122/19, 124/10, 124/11, 124/12, 124/14, 124/16, 131/5, 131/7, 133/1, 139/12, 139/14, 139/16, 139/18, 140/1, 140/2, 141/5, 141/7, 141/9, 142/3, 142/5, 146/1, 147/1, 149/3, 149/5, 153/1, 154/1, 155/7, 156/5, 156/7, 156/9, 163/7;

 

2. Działki, które staną się własnością Gminy Grudziądz:

- obręb 0001 Biały Bór: 72/5, 73/12, 63/6, 64/16, 64/10, 64/12, 64/14, 64/18, 73/14, 73/10, 3054/11, 3054/13;

- obręb 0009 Mały Rudnik: 116/5, 146/1, 117/8, 117/12, 147/1, 118/33, 118/35, 118/29, 118/27, 149/5, 153/1, 154/1, 155/7, 156/9, 156/7, 139/12, 163/7, 142/5, 142/3, 139/14, 139/16, 139/18, 141/7, 141/5, 133/1, 131/7, 140/1, 140/2, 131/5, 124/10, 124/11, 124/12, 124/14, 124/16, 138/1, 158/1, 122/19,

 

3. Działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, zatwierdzonego przedmiotową decyzją (nieruchomości oznaczone tłustym drukiem zajmowane są pod budowę drogi):

- obręb 0001 Biały Bór: 3054/2 (3054/11, 3054/12), 3054/3 (3054/13, 3054/14), 86/1 (86/6, 86/7), 67/2 (67/5, 67/6);

- obręb 0009 Mały Rudnik:118/1 (118/37, 118/38), 138 (138/1, 138/2), 143/2 (143/3, 143/4), 144 (144/1, 144/2), 155/4 (155/9, 155/10), 158 (158/1, 158/2)

 

4. Działki przeznaczone do czasowego zajęcia (nieruchomości oznaczone tłustym drukiem powstałe w wyniku podziału nieruchomości):

- obręb 0001 Biały Bór: 63/7, 64/13, 64/15, 64/17, 64/22, 64/24, 64/20, 64/21;

- obręb 0009 Mały Rudnik: 117/9, 118/34, 118/36, 122/20, 124/19, 129, 130, 131/6, 133/2, 138 (138/1, 138/2), 139/13, 139/15, 139/19, 141/6, 141/8, 141/10, 149/4, 149/6, 153/2, 154/2, 155/8, 156/6, 156/8, 158 (158/1, 158/2), 162/1, 163/8, 174/1, 3063/6.

 

POUCZENIE: od ww. decyzji, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         W związku z powyższym informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 28, II piętro.

 

Marek Szczepanowski

Starosta Grudziądzki

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 217645
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 10:38:05