Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Starosta Grudziądzki podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego na lata 2015 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2024, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa i zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania aktualizacji dokumentu wystąpiono do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania dla projektu dokumentu.

Wystąpiono również do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zaopiniowanie projektu dokumentu.

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Starosta Grudziądzki bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentów oraz informować o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
    data wytworzenia: 2015-11-13
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-11-13 15:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2015-11-13 15:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 210048
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 10:38:05