Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

S T A R O S T A   G R U D Z I Ą D Z K I

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu wprowadzenia  zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe, zgodnie z wnioskiem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu otrzymanym  w dniu 22 lutego 2016 r.   

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnosić w terminie 21 od dnia ukazania się niniejszej informacji  :

 • w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) na adres e-mail: anna.wszolek@powiatgrudziadzki.pl,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu  w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, ul. Małomłyńska 1, pokój nr 36.

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz jego przedmiot.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Rada Powiatu Grudziądzkiego.

drukuj (Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2016-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-19 15:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-19 15:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 210040
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 10:38:05