Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Grudziądz, dnia 20.03.2017 r.

GN. 6853.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 22/1 o powierzchni 4,0000 ha, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gm. Gruta oraz wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności. Postępowanie toczy się  na podstawie art. 124 oraz 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami).

O zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, Starosta Grudziądzki zawiadomił w ogłoszeniu z dnia 10 stycznia 2017 r., wywieszonym na okres dwóch miesięcy na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego, zamieszczonym w prasie ogólnopolskiej - Gazecie Wyborczej oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Gruta.

W terminie dwóch miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, z aktami sprawy można zapoznać się, uzupełnić je oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pokój 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, publikuje się na stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego oraz przekazuje się Wójtowi Gminy Gruta w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń Gminy Gruta na okres 14 dni.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
    data wytworzenia: 2017-03-23
  • opublikował: Dawid Banasiak
    data publikacji: 2017-03-23 08:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-23 08:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 210053
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 10:38:05