Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Grudziądzkiego z dnia 10 maja 2017 r. nr GN.6853.2.2016, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 22/1 o powierzchni 4,0000 ha, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gm. Gruta oraz w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Grudziądzkiego z dnia 15 maja 2017 r. nr GN.6853.2a.2016 zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności. Postępowanie toczy się  na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 124 oraz 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami). Zakres w jakim decyzja ma zostać zmieniona, dotyczyć ma obszaru całkowitej powierzchni zajęcia na przedmiotowej działce.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, z aktami sprawy można zapoznać się, uzupełnić je oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pokój 212, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie 14 dni od dnia w którym upłynął ostatni dzień publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, publikuje się na stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego oraz przekazuje się Wójtowi Gminy Gruta w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń Gminy Gruta na okres 14 dni.

 

Otrzymują:

1. Pełnomocnik PSE SA -  Pani Hanna Klonowska

2. a/a.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Stręciwilk
    data wytworzenia: 2017-08-17
  • opublikował: Kazimierz Sobótka
    data publikacji: 2017-08-17 14:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 14:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 216027
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 10:38:05