Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Grudziądzki                                                                                                          Grudziądz, dnia 16.01.2018 r.

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

 

Nr spr. AB.6740.549.2017

 

 

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

     Na podstawie art. 11d. ust. 5, 6, art. 11c. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 j.t. ze zmianami) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.) zawiadamiam, że rozpatruję wniosek złożony przez Wójta Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, o wydanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie dróg gminnych Nr 040151C relacji Pieńki Królewskie – Biały Bór, oraz drogi nr 040473C, 040474C relacji Biały Bór – Biały Bór”, na działkach:

- obręb Biały Bór: 2/1, 3/4, 3/7, 3/8, 3/9, 4, 5, 6, 7/1, 7/3, 8/1, 9, 10/1, 10/2, 11, 13/3, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/5, 17/6, 18/8, 20/3, 23/3;

- obręb Pieńki Królewskie: 75/15, 75/16, 75/18, 75/19, 75/23, 76/1, 79, 82/1, 82/10 i 83;

- obręb Mały Rudnik: 71.

    

     Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, wypowiedzieć się co do ich treści i zgłoszonych żądań składając wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 226, od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:30.

     Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

     Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanryk Pasik
    data wytworzenia: 2018-01-22
  • opublikował: Dawid Banasiak
    data publikacji: 2018-01-22 11:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 105422
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-16 13:30