Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Budowa 6 zbiorników stalowych na terenie Mueller Fabryka Świec S.A. w Białym Borze

Starosta Grudziądzki,

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuje, iż w dniu 12 lipca 2010 r. wydał decyzję o pozwoleniu dla inwestycji obejmującej budowę wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę 6 zbiorników stalowych typowych na parafinę wraz z fundamentem żelbetowym oraz instalacjami technologicznymi na terenie Mueller Fabryka Świec S.A. w Białym Borze – działka nr 502/1. Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27A.

drukuj (Budowa 6 zbiorników stalowych na terenie Mueller Fabryka Świec S.A. w Białym Borze)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-07-16 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 93145
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-29 15:04