Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zmiana pozwolenia na budowę sieci wodociągowej

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) informuje, iż w dniu 31 marca 2015r. wydał decyzję o zmianie  pozwolenia na budowę sieci wodociągowej (dł. całk. 68 477 mb) i kanalizacji sanitarnej (dł. całk. 54 306 mb) wraz z przyłączami (kat. XXVI) (tj. dot. uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w m.: Świerkocin, Lisie Kąty, Mokre, Zakurzewo, Wielki Wełcz, Leśniewo, Dusocin w Gminie Grudziądz).

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

 

drukuj (Zmiana pozwolenia na budowę sieci wodociągowej)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Klempert
    data wytworzenia: 2015-04-24
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-04-24 09:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 142778
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-16 09:29:43