Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn – Świecie nad Osą

Starosta Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. ze zmianami) informuje, iż w dniu 15.02.2017 r. wydał decyzję – pozwolenie na budowę przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn – Świecie nad Osą na działkach:

a) obręb Świecie nad Osą: 146/1, 295/3, 301, 309/2, 311/1, 311/4, 312/2, 312/3, 313/1, 314/1, 324/10, 324/11, 330/1, 330/3, 330/6, 330/7, 330/8 i 333/1,

b) obręb Kitnówko: 91/2, 91/3, 91/13, 91/14, 91/15, 91/17 i 91/18.

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dokumentacja, uzgodnienia oraz opinie w przedmiotowej sprawie wyłożone są do wglądu w siedzibie tut. Starostwa w pokoju nr 27.

drukuj (Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn – Świecie nad Osą)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Klempert
    data wytworzenia: 2017-02-20
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2017-02-20 09:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 141979
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-16 09:29:43