Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Grudziądz, 21.06.2010 r.

OS. 3421-01/10

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5.150.000 euro na „realizację VII etapu rewaloryzacji  parku pałacowego przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie“”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.  Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1/6753złożoną przezFirmę Park & Ogród s.c. Paweł Bielecki, Katarzyna Kola – Bielecka w Toruniu.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena - 100% oferta Firmy Park & Ogród s.c. Paweł Bielecki, Katarzyna Kola – Bielecka w Toruniu była najkorzystniejsza cenowo i otrzymała maksymalną (100) liczbę punktów.

II Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 100 %

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Nazwa firmy

Ilość punktów w kryterium

cena – 100%

Park & Ogród s.c. Paweł Bielecki, Katarzyna  Kola – Bielecka,  ul. Turystyczna 17B, 87 –100 Toruń

100,00

Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych  EKO – PARK Spółka z o.o., ul. Mogileńska 54, 85-183 Bydgoszcz

99,28

 

 

STAROSTA

/-/ Marek Szczepanowski

drukuj (Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-06-21 22:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6073
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-06-21 22:56:36