Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Toruniu

z dnia 10 grudnia 2010 r.

 

            w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminach składania sprawozdań finansowych oraz miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

 

I.  Zgodnie z art. 84 ust. 2 oraz ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191), pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego przedkłada sprawozdanie finansowe komitetu (ewentualnie oświadczenie) w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do dnia 21 lutego 2011 r., a dla komitetów, które uczestniczyły w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza - do dnia 7 marca 2011 r.

 

II. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z obszaru powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego, wąbrzeskiego oraz miast na prawach powiatów: Grudziądz i Toruń, należy składać w siedzibie  Komisarza Wyborczego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (gmach Urzędu Marszałkowskiego, III piętro, pok. 448) osobiście lub za pośrednictwem poczty na w/w adres.

 

III. Złożone sprawozdania, zgodnie z art. 84 ust. 6 Ordynacji wyborczej, będą udostępnione do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów w każdy piątek w godz. 9.30 – 11.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, Plac Teatralny 2, pok. 448.

 

 

Komisarz Wyborczy

 w Toruniu

(-) Andrzej Walenta

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5618
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-14 14:58:17