Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Konsultacje Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2024 zakończone

Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

W konsultacjach wzięła udział jedna organizacja pozarządowa, która zgłosiła dwie uwagi do projektu programu. Dziękujemy za uwagi!

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem Powiatu, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Dnia 8 listopada br. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ustalił ostateczną treść projektu programu.

Z konsultacji został sporządzony protokół (do pobrania poniżej).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2023-11-08
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-11-08 11:54

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-11-08 11:54

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowym oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024’’.

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do zapoznania się z projektem programu.

Program określa cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbywają się w formie pisemnej.

Wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie od dnia 30.10.2023 r. do dnia 7.11.2023 r. do godz. 11:00 w następujący sposób:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, Biuro Obsługi Interesanta – parter;

- pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1,
86- 300 Grudziądz;

- pocztą elektroniczną na adres: bip@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „Roczny program współpracy na rok 2024” oraz poprzez epuap.

Do pobrania:

- uchwała Nr  164/268/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 października 2023 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

- projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” – (załącznik do uchwały Nr 164/268/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 października 2023 r.).

 

                                                                                                            Starosta Grudziądzki
                                                                                                               /-/  Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2023-10-24
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-10-24 12:53

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-10-24 12:53

Konsultacje nad projektem programu stanowiącego podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023’’.

W związku z tym zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i poz. 1812) do zapoznania się z projektem programu.

Program określa cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbywają się w formie pisemnej.

Wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie od dnia 24.10.2022 r. do dnia 7.11.2022 r. w następujący sposób:

 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, Biuro Obsługi Interesanta – parter;
 • pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86- 300 Grudziądz;
 • pocztą elektroniczną na adres: bip@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „Roczny program współpracy na rok 2023” oraz poprzez epuap.

Do pobrania:

 • uchwała Nr 129/171/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 • projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” – (załącznik do uchwały Nr 129/171/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 października 2022 r.).

Starosta Grudziądzki /-/ Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-11-02 12:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2022-11-02 12:01
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-02 12:01

Rozpoczęcie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022’’.

W związku z tym zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) do zapoznania się z projektem „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbywają się w następujących formach: pisemnej.

Uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie od dnia 18.10.2021 r. do dnia 2.11.2022 r. w formie pisemnej w następujący sposób:

 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, Biuro Obsługi Interesanta – parter;
 • pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86- 300 Grudziądz;
 • pocztą elektroniczną na adres: bip@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „Roczny program współpracy na rok 2022”.

Do pobrania:

 • uchwała Nr 94/84 /2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
 • projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” – (załącznik do uchwały Nr 94 / 84/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 13 października 2021 r.).

Starosta Grudziądzki /-/ Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2021-10-13
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-10-13 16:27

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-10-13 16:27

Rozpoczęcie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021’’.

Rozpoczęcie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. W związku z tym zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do zapoznania się z projektem „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ”.

Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swoich zadań ustawowych
w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbywają się w następujących formach: pisemnej;

Uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie od dnia 21.10.2019 r. do dnia 04.11.2019 r. w formie pisemnej w następujący sposób - pisemnie:

 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, pok. 220;
 • pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86- 300 Grudziądz;
 • pocztą elektroniczną na adres: bip@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „roczny program współpracy na rok 2020 ”.

Do pobrania:

 • uchwała Nr 23/66/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ”.
 • projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” – (załącznik do uchwały Nr 23/66/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 października 2019 r.).

Starosta /-/ Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Poznański
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-10-22 08:03

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-10-22 08:03

Konsultacje Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2019 zakończone

Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Rozpoczęcie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Konsultacje Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2018 zakończone.

Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 • Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
   data publikacji: 2017-11-21 14:41

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-11-21 14:41

Ogłoszenie

Rozpoczęcie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Konsultacje Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2017 zakończone

Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Rozpoczęcie konsultacji

Rozpoczęcie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Działając na podstawie uchwały Nr 34/46/2016 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2016 zakończone

Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Rozpoczęcie konsultacji

Rozpoczęcie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2016

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Konsultacje Programu współpracy na rok 2015 zakończone

Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015

Rozpoczęcie konsultacji

Rozpoczęcie konsultacji Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015

Konsultacje na rok 2014

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015

Konsultacje Programu współpracy na rok 2014 zakończone

Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014

Ogłoszenie

Rozpoczęcie konsultacji Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014

komentarze (0) (Ogłoszenie)

Rozpoczęcie konsultacji Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się konsultacje projektu programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013. Zapraszamy w związku z tym przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Grudziądzkiego lub na rzecz jego mieszkańców do zapoznania się z projektem „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013”

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013

Działając na podstawie uchwały Nr 39/51/2012 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013” uprzejmie informuję, iż w okresie od dnia 19.10.2012 r. do dnia 02.11.2012 r. zostaną przeprowadzone w formie pisemnej konsultacje w/w programu

komentarze (0) (Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013)

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56796
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-08 11:55:05