Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowym oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024’’.

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do zapoznania się z projektem programu.

Program określa cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbywają się w formie pisemnej.

Wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie od dnia 30.10.2023 r. do dnia 7.11.2023 r. do godz. 11:00 w następujący sposób:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, Biuro Obsługi Interesanta – parter;

- pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1,
86- 300 Grudziądz;

- pocztą elektroniczną na adres: bip@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „Roczny program współpracy na rok 2024” oraz poprzez epuap.

Do pobrania:

- uchwała Nr  164/268/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 października 2023 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

- projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” – (załącznik do uchwały Nr 164/268/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 października 2023 r.).

 

                                                                                                            Starosta Grudziądzki
                                                                                                               /-/  Adam Olejnik

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
    data wytworzenia: 2023-10-24
  • opublikował: Dawid Banasiak
    data publikacji: 2023-10-24 12:53

Metryka

  • opublikował: Dawid Banasiak
    data publikacji: 2023-10-24 12:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50631
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-08 11:55:05