Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Rozpoczęcie konsultacji

przejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje projektu programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015. W związku z tym  zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zapoznania się z projektem „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015”. Informuję, że możliwe jest zgłaszanie ewentualnych uwag bądź też sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do dnia 06 października 2014 r. w formie pisemnej w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, pok. 25;

- wysłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86- 300 Grudziądz;

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „program współpracy na rok 2015”.

Do pobrania:

- uchwała Nr 73/46/2014 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015;

- projekt „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015 – (załącznik do uchwały Nr 73/46/2014 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2014 r.).

 

STAROSTA

/-/ Marek Szczepanowski

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
    data wytworzenia: 2014-09-22
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2014-09-22 15:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2014-09-22 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23692
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-13 16:27