Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • turystyki;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2024.

Nabór przeprowadzony będzie w terminie od dnia 5 lutego 2024 r. do 12 lutego 2024 r.

Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2024-02-05
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-02-05 12:21

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-02-05 12:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24577
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-05 12:22:29