Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na Opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych:
w Łasinie i w Grucie” wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu
z załącznikami zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo - wychowawcze  i rodzinne domy dziecka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 uprzejmie informuję, że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: MW Kancelaria Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów z ceną 3 950,00 zł brutto.

W wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego stwierdzono, że Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną wraz z wymaganymi dokumentami. Ponadto oferta nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Grabda
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2016-11-04 10:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-04 10:37

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2016-11-04 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 399538
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-26 09:04:41