Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądz, ul. Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 260), zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionych niżej inwestycji:

1.       Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek w km 12+662-21+464

2.       Przebudowa drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka w km 0+000-3+402

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Ostateczny termin zgłoszeń upływa po 60 dniach od dnia ukazania się ogłoszenia tj. 21 września 2013 r.. Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu

ul. Paderewskiego 233

86 – 300 Grudziądz

 

Informacje dotyczące planowanych inwestycji drogowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 46 48 257.

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a w/c ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

1.       urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

2.       linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, iż w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia tut. Zarząd Dróg nie będzie lokalizował w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych.

Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu

Janusz Różański 

komentarze (0) (Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-07-22 15:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-07-22 15:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13623
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-17 09:17