Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy

Grudziądz, dnia 10 lutego 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądz, ul. Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.), zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionej niżej inwestycji:

 

 1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek w km 0+000 ÷ 11+700;
 2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo w km 0+000 ÷ 2+519;
 3. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 0+000 ÷ 6+184;
 4. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo w km 0+000 ÷ 9+062;
 5. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo w km 1+885 ÷5+147

 

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Ostateczny termin zgłoszeń upływa po 60 dniach od dnia ukazania się ogłoszenia.  

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Paderewskiego 233

86 – 300 Grudziądz

Informacje dotyczące planowanych inwestycji drogowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 46 48 257.

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a w/c ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

 1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, iż w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia tut. Zarząd Dróg nie będzie lokalizował w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych.

Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze decyzji, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7ab-7k ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu

Janusz Różański

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-10 09:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-10 09:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18633
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-17 09:17:06