Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu

Starosta Grudziądzki informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r., do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. 

Aby skorzystać z porady należy:

 • wysłać informację na adres e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl  lub
 • zadzwonić pod numer telefonu 56 45 14 408 lub 400

wskazując inicjały osoby, która chce skorzystać z porady oraz dostępne środki porozumiewania się na odległość – poczta elektroniczna (adres e-mail) lub telefon (numer telefonu). Po otrzymaniu powyższych informacji, zostanie ustalony termin udzielenia porady. Osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Jednocześnie informuję, że pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis. W związku z powyższym  przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba ubiegająca się o pomoc musi dostarczyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo: 
 • oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
 • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 1. Informacje niezbędne do udzielania pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Skany powyższych dokumentów należy przesłać na adres: bip@powiatgrudziadzki.pl

Przewidywany termin przywrócenia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostanie podany na stronach: 

 • powiatu grudziądzkiego https://www.powiatgrudziadzki.pl/,
 • BIP Starostwa Powiatowego https://bip.powiatgrudziadzki.pl
 • w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa

Po udzielonej poradzie, osobę uprawnioną informuje się, o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy drogą elektroniczną na adres mailowy bip@powiatgrudziadzki.pl
Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 45 14 408.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2022-01-27
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2022-01-27 12:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34627
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-29 08:19