Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę okien i drzwi balkonowych w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”.
 
 
         Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), uprzejmie informuję, że w dniu 11 września 2008  r. zostały zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na „Wymianę okien i drzwi balkonowych w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”.
 
W postępowaniu wpłynęło 12 ofert:
 
- AMB BABST Spółka Jawna, ul. Obodrzycka 66/68, 61-249 Poznań za cenę łączną 101.389,55 zł, suma punktów: 61,03;
- OKNO – BROS Artur Brose, ul. Buszczaka 13, 64-800 Chodzież za cenę łączną 89.792,61 zł, suma punktów: 68,91;
- Fabryka Okien PCV „Forest” Spółka Jawna Marzena Świercz, Piotr Bożek, ul. Daleka 115, 82-200 Malbork za cenę łączną 96.409,32 zł, suma punktów: 64,18;
- MARTOM Spółka Jawna Granops, Matuszczak, ul. św. Antoniego 31, 61-359 Poznań za cenę łączną 79.640,40 zł, suma punktów: 77,70;
- MASZROL Sp. z o.o., Siwiałka, 83-209 Godziszewo za cenę łączną 84.003,03 zł, suma punktów: 73,66;
- ARKADA – KOD Jan Powierski, Dariusz Nadolny Spółka Jawna, ul. Witosa 7b, 86-100 Świecie za cenę łączną 135.690,34 zł, suma punktów: 45,60;
- P.P.U.H „PLASTAL” Sp. z o. o., ul. Magazynowa 7a, 19-203 Grajewo za cenę łączną 127.365,56 zł, suma punktów: 48,58;
- ZPH MELBUD Spółka Jawna Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc, ul. Jana Pawła II 8, 87-800 Włocławek za cenę łączną 76.311,00 zł, suma punktów: 81,09;
-„BIS-91” Spółka Jawna Producent Stolarki Budowlanej Karol i Grażyna Bigott, ul. Dębowa 7, 86-300 Grudziądz za cenę łączną 82.409,58 zł, suma punktów: 75,08;
- P.P.H.U. KAMI-BUD, Rętwiny, 87-404 Radomin za cenę łączną 61.880,62 zł, suma punktów: 100;
- LIVAR Krzysztof Kaniecki i Wspólnik Spółka Jawna, ul. Parkowa 24, 86-300 Grudziądz za cenę łączną 134.200,01 zł, suma punktów: 46,11;
- Zakład Remontowo – Budowlany REMBUD Arkadiusz Niebojewski, Mały Rudnik 5a, 86-300 Grudziądz za cenę łączną 172.164,67 zł , suma punktów: 35,94.
 
Oferta Fabryki Okien PCV „Forest” Spółka Jawna Marzena Świercz, Piotr Bożek, ul. Daleka 115, 82-200 Malbork została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), ponieważ ich treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie została wypełniona tabela zawarta w formularzu oferty, nie załączono do oferty wykazu części zamówienia realizowanych przez podwykonawców – zał. nr 4).
 
Oferty firm:
- MARTOM Spółka Jawna Granops, Matuszczak, ul. Św. Antoniego 31, 61-359 Poznań; 
- BIS-91” Spółka Jawna Producent stolarki budowlanej Karol i Grazyna Bigott, ul. Dębowa 7, 86-300 Grudziądz;
zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), ponieważ zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 w/w ustawy.
Wykonawcy w tabeli formularza oferty podali ceny jednostkowe za okno a nie za m2.
 
 
         Firma AMB BABST Spółka Jawna, ul. Obodrzycka 66/68, 61-249 Poznań została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych z uwagi na nie przedstawienie w wymaganym terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Zgodnie z art. 24 ust 4 oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Mając na uwadze powyższe oferta Firmy AMB BABST Spółka Jawna w Poznaniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Pozostałe oferty spełniły wszystkie wymogi siwz.
 
         W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę P.P.H.U. KAMI-BUD, Rętwiny, 87-404 Radomin, ponieważ jej cena była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymogi zawarte w siwz.
 
 
WICESTAROSTA
/-/ Edmund Korgol

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
    data wytworzenia: 2008-09-11
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-09-11 14:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-09-11 14:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 403041
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02